Chức năng này cho phép người dùng thực hiện ghi lại giao dịch khách hàng trả lại hàng cho chi nhánh. 

Các thao tác cụ thể như sau :

Tạo mới phiếu trả hàng bán có 2 hình thức trả hàng :

Hình thức 1: Trả hàng theo hóa đơn bán hàng trên hệ thống

Hình thức 2: Trả hàng nhanh

1. Trả hàng theo hóa đơn bán hàng

- Tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khách trả hàng

- Trên màn hình Phiếu trả hàng, bạn kích “Tạo mới” để tạo phiếu trả hàng mới

- Màn hình sẽ hiện ra như sau:

 Các bước thực hiện trả hàng theo hóa đơn bán hàng như sau:

- Tìm kiếm mã hóa đơn bạn muốn trả hàng (hỗ trợ nhiều tiêu chí khác để tìm kiếm như mã hóa đơn, thông tin khách hàng hoặc số điện thoại, theo tên hoặc mã hàng, theo thời gian bán hàng)

- Chọn hóa đơn muốn trả hàng, kích Chọn.

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ nội dung hóa đơn vào trong màn hình để người dùng nhập thông tin về hàng trả lại.

- Cách bước thao tác như sau:

(1): Cập nhật số lượng hàng hóa khách hàng mang trả.

(2): Cập nhật giá trả lại (Nếu có)

(3): Cập nhật giảm giá, phí trả hàng, hoàn trả thu khác (Nếu có)

(4): Cập nhật Tiền trả khách (Nếu có)

(5): Chọn “Thanh toán”

- Nếu trả hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch trả hàng bán có trạng thái là Đã trả. Khi đó, hệ thống thay đổi tồn kho, công nợ khách hàng.

2. Trả hàng, Đổi trả hàng nhanh

Hệ thống hỗ trợ trả nhanh để trả hàng nhanh không theo hóa đơn. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào menu Bán hàng, chọn Khách trả hàng. Chọn nút “Tạo mới” các bước tương tự trả hàng theo hóa đơn

Bước 2: Tại màn hình hiển thị danh sách các hóa đơn bán hàng, chọn nút “Trả hàng nhanh”

- Nhập số liệu liên quan đến việc trả hàng như: tên hàng hóa, số lượng, giá tiền trả lại cho khách.

- Nếu việc trả hàng nhanh thành công, hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng tồn kho cho các hàng hóa được trả lại và cập nhật lại công nợ khách hàng.

- Với giao dịch trả hàng nhanh vẫn có thể thực hiện đổi hàng như trả hàng theo hóa đơn.

3. Cập nhập thông tin phiếu trả hàng

- Với phiếu trả hàng ở trạng thái Đã trả, bạn không thể thay đổi những thông tin liên quan tới hàng hóa. Bạn chỉ có thay đổi được một số thông tin như: Người tạo phiếu trả hàng, thời gian trả hàng, ghi chú.

- Để thay đổi những thông tin đó, bạn vào menu Bán hàng, chọn Khách trả hàng

Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn thay đổi thông tin.

Sau khi thay đổi thông tin, kích Lưu.

c. Hủy phiếu trả hàng

Để hủy phiếu trả hàng ở trạng thái Đã trả hàng, bạn thao tác như sau:

Tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khách trả hàng

Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn hủy

Kích Hủy bỏ

Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu. Hệ thống sẽ hiển thị popup “Bạn có muốn hủy những phiếu thanh toán liên quan?”.

Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu thanh toán.

Kích chọn Bỏ qua nếu không muốn hủy bỏ phiếu thanh toán.

Sau khi hủy thành công, phiếu trả hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy, hệ thống sẽ trừ tồn kho của các hang hóa trong trả hàng.

d. In hóa đơn thanh toán phiếu trả hàng

Hệ thống hỗ trợ có thể xuất hóa đơn nhiều lần của phiếu trả hàng.

Tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khách trả hàng

Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng cần in hóa đơn

Kích chọn vào nút “In”

  • Hệ thống chuyển sang màn hình xem trước khi in. Nếu muốn in hóa đơn, nhấn nút xác nhận in trên màn hình.

e. Xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel

- Để xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel, tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khách trả hàng, sau đó kích Xuất file

- Kích chọn File tổng quan hoặc File chi tiết cần xuất

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng

g. Tìm kiếm phiếu trả hàng

- Để xem danh sách tất cả các phiếu trả hàng cũng như thông tin về từng phiếu trả hàng, tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khách trả hàng

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu trả hàng, bạn có thể tìm kiếm phiếu trả hàng

- Tìm kiếm theo mã phiếu trả hàng.

- Tìm kiếm theo mã hóa đơn trả hàng

- Tìm kiếm theo mã hàng hóa, tên hàng trả

- Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Đã trả hàng, Đã hủy.

- Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu trả hàng.

- Tìm kiếm theo phương thức thanh toán

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá