Bán vé

Bước 1: Vào Menu “Cài đặt”, kích chọn vào “Bán vé”

Bước 2 :Màn hình Bán vé được hiển thị

Nhập vào thông tin mã thẻ cần bán vào ô tìm mã thẻ để hiển thị thông tin mã thẻ, có thể thực hiện mua nhiều thẻ cùng một lúc

  • Để mua thêm hàng hóa người dùng bấm chọn vào ô Tìm mặt hàng, sau đó chọn các mặt hàng cần mua hoặc nhập thông tin mặt hàng để hiển thị ra mặt hàng cần tìm kiếm

  • Để thuê thêm tủ đồ người dùng bấm chọn vào ô Chọn tủ đồ sau đó chọn tủ đồ cần thuê có thể thuê nhiều tủ đồ cùng một lúc

  • Để mượn đồ tập người dùng bấm chọn vào ô Chọn đồ thuê, sau đó chọn và đồ tập muốn thuê có thể thuê nhiều đồ cùng một lúc

Sau khi đã chọn xong mã thẻ, mặt hàng, tủ đồ, đồ thuê muốn mua, người dùng nhập vào thông tin sau:

  • Họ tên : Là trường bắt buộc nhập
  • Điện thoại : Nhập vào số điện thoại nếu có

Sau đó bám chọn “Thanh toán” để hoàn thành việc bán vé

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym