1. Báo cáo doanh thu bán vé

- Để vào báo cáo doanh thu bán lẻ,  người dùng vào menu "Báo cáo" chọn "Báo cáo bán vé". chọn tiếp menu "Báo cáo doanh thu khách lẻ"

Tại đây, người dùng có thể theo dõi được tổng doanh thu, chi tiết từng giao dịch, số lượng vé bán trong khoảng thời gian tìm kiếm.

 

- Hệ thống cung cấp các tùy chọn cho phép người dùng xem được doanh thu của dịch vụ bán vé, doanh thu thuê đồ/ thuê tủ, doanh thu bán hàng trong cùng một màn hình

- Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất file báo cáo phục vụ mục đích riêng của từng doanh nghiệp

 

 

2. Lịch sử ra vào khách lẻ

Màn hình lịch sử ra vào khách lẻ cho phép người dùng theo dõi được thời điểm vào tập, sử dụng dịch vụ của từng khách hàng. Thông tin chi tiết vé của khách hàng

Để vào màn hình theo dõi lịch sử, trước tiên chọn mở menu "Báo cáo", mở chọn nemu " Báo cáo bán vé" chọn "Lịch sử ra vào khách lẻ"

- Tại đây, người dùng có thể theo dõi được tổng quan số thẻ khách đã sử dụng trong một ngày, chi tiết thời gian quẹt thẻ v.v

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo mã thẻ, số thẻ, thời gian khách vào tùy vào mục đích .

- Chức năng xuất file hỗ trợ xuất dữ liệu lịch sử tập ra file excel.

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym