Nâng cấp TimeYoga - Bổ sung hoa hồng cho

( nv bán hàng, nv giới thiệu, kh giới thiệu)

Bổ sung trong phần Báo cáo/Doanh thu/Báo cáo hội viên.

Các bước thực hiện:

Bước 1: User đăng nhập tài khoản vào phần mềm quản lý

Bước 2: Cấu hình hoa hồng cho gói dịch vụ

Bước 3: Đăng kí gói dịch vụ có cấu hình hoa hồng cho khách hàng

Bước 4: Xem Báo cáo-> Doanh Thu/ Báo cáo hội viên

Tiến hành thực hiện các bước:

Bước 1: User đăng nhập tài khoản vào phần mềm quản lý

Bước 2: Cấu hình hoa hồng cho gói dịch vụ

Tạo dịch vụ:

 1. Tại màn hình quản lý, click chọn Gói dịch vụ-> click Tạo mới

 

 

 1. Tại form Tạo mới dịch vụ, thực hiện cấu hình hoa hồng:
 • Cấu hình hoa hồng theo: Nhân viên giới thiệu; khách hàng giới thiệu, nhân viên bán hàng

 

 

Bước 3: Đăng kí gói dịch vụ có cấu hình hoa hồng cho khách hàng

 1. Tại màn hình quản lý khách hàng, click icon Đăng kí gói tập

 

 1. Thực hiện đăng kí gói dịch vụ có cấu hình hoa hồng cho khách hàng

 

         Thực hiện đăng kí gói dịch vụ có cấu hình hoa hồng cho khách hàng tương tự với các form: Đăng kí gói chờ kích hoạt, Gia hạn, Tạo mới và đăng kí , Đăng kí gói tập

Bước 4: Xem báo cáo

 1. Tại màn hình quản lý, click Báo cáo ->Doanh thu/Báo cáo Hội viên

 

 1. Báo cáo Hội viên:
 • Click checkbox chọn Loại dữ liệu: Hội viên
 • Click checkbox chọn Loại thống kê để Theo nhân viên giới thiệu/ Theo khách hàng giới thiệu/ Nhân viên bán hàng
 • Lựa chọn thời gian để lọc
 1. Báo cáo Hội viên theo Nhân viên giới thiệu
 • Bổ sung Tổng hoa hồng: Tổng hoa hồng của từng nhân viên giới thiệu
 • Hoa hồng: chi tiết Hoa hồng của từng khách hàng theo nhân viên giới thiệu

 

 

 

 1. Báo cáo Hội viên theo khách hàng giới thiệu
 • Bổ sung Tổng hoa hồng: Tổng hoa hồng của từng khách hàng giới thiệu
 • Hoa hồng: chi tiết Hoa hồng của từng khách hàng theo khách hàng giới thiệu

 

 1. Báo cáo Hội viên theo Nhân viên bán hàng
 • Bổ sung Tổng hoa hồng: Tổng hoa hồng của từng nhân viên bán hàng
 • Hoa hồng: chi tiết Hoa hồng của từng khách hàng theo nhân viên bán hàng3. Báo cáo Doanh thu:
  • Tại màn hình Báo cáo hội viên, click chọn:

         Loại dữ liệu: Doanh thu

         Loại thống kê: Theo thời gian

         Thời gian: lọc tùy ý theo ngày tháng năm

  • Bổ sung Tổng hoa hồng= Hoa hồng nhân viên giới thiệu + hoa hồng nhân viên bán hàng + hoa hồng khách hàng giới thiệu

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym