Báo cáo lịch sử tác động cho phép người dùng theo dõi được chi tiết nhưng tác động của người dùng lên hệ thống như thêm mới khách hàng, bán dịch vụ v.v

Thao tác mở báo cáo như sau :

- Chọn mở menu "Báo cáo" sau đó mở " Báo cáo lịch sử tác động"

Tại đây, hệ thống cung cấp  màn hình thống kê theo từng tác động của người dùng lên hệ thống theo từng mảng khách hàng, hệ thống v.v

=> Đặc biệt: Tại mỗi loại báo cáo thống kê, hệ thống đều có nút cho phép người dùng xuất file excel phục vụ các mục đích khác.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym