1. Báo cáo lịch sử Check-in đi làm

Hệ thống cung cấp màn hình cho người dùng xem được tổng thể những nhân viên đã chấm công check-in và check-out trong từng ngày trong tháng. 

Mở màn hình theo dõi lịch sử chấm công như sau:

- chọn mở menu "Báo cáo" sau đó chọn "Báo cáo nhân viên". Chọn menu nhỏ "Báo cáo Check-in"

=> Màn hình báo cáo check in sẽ hiển thị như sau:

Tại đây, người dùng xem được tổng thể những nhân viên đã chấm công check-in và check-out trong từng ngày trong tháng. 

Dựa vào cấu hình ca làm việc mà tính được số phút đi muộn, số phút về sớm của từng nhân viên mỗi ngày

- Hệt hống cung cấp các tùy chọn tìm kiếm theo thời gian, theo chi tiết từng nhân viên tùy vào mục đích theo dõi

=> Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xuất file excel chi tiết chấm công theo điều kiện đã tìm kiếm.

2. Báo cáo chấm công

Báo cáo chấm công hỗ trợ người dùng theo dõi được tổng số công đi làm của từng nhân viên.

Mở màn hình báo cáo chấm công như sau:

- Chọn mở menu "Báo cáo" sau đó chọn "Báo cáo nhân viên". Chọn menu nhỏ "Báo cáo Chấm công"

- Màn hình báo cáo chấm công hỗ trợ tính tổng công trong khoảng thời gia tìm kiếm. Thống kê tổng số công đi làm đúng giờ, muộn giờ, tổng số công nghỉ của từng nhân viên

- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo thời gian, theo thông tin nhân viên.

=> Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xuất file excel chi tiết chấm công theo điều kiện đã tìm kiếm.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym