Hướng dẫn tạo mới và quản lý người dùng đăng nhập được tài khoản trên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Người dùng quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản admin .

Bước 2: Chọn mở menu “Quản lý nhân viên” và nhấn vào menu con trong đó là “Danh sách người dùng hệ thống” .

Bước 3: Chọn mở nút “Tạo mới” màn hình tạo mới người dùng sẽ hiển thị

Bước 4: Nhập thông tin nhân viên như tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên đầy đủ , số điện thoại ...

  • Tên đăng nhập: Chỉ được nhập tên đăng nhập là ký tự chữ hoặc số. không chứa ký tự đặc biệt, chữ có dấu hoặc dấu “Cách”
  • Mật khẩu: Nhập được ký tự bất kỳ.
  • Lựa chọn nhóm quyền để gán cho người dùng :

Danh sách nhóm quyền vừa tạo ở trên được hiển thị trong vùng “Chức năng” cho phép chọn gán quyền đó cho người dùng. Sau khi tích chọn menu nào, người dùng chỉ có thể truy cập được vào các chức năng đã tích chọn

Bước 5: Nhấp chọn vào nút “Tạo mới” hoàn thành việc thêm mới người dùng.

 

Để kiểm tra người dùng vừa thêm mới thành công hay chưa, ta nhấn chọn vào biểu tượng của menu danh sách người dùng hệ thống để kiểm tra.

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá