Hướng dẫn cấu hình thông tin khách hàng

Cấu hình thông tin khách hàng cho phép người dùng cấu hình thông tin danh mục như nghề nghiệp, nguồn marketing bán hàng …

1. Danh mục thông tin nghề nghiệp

Để mở danh mục thông tin nghề nghiệp, người dùng thực hiện thao tác như sau :

Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Thông tin khách hàng”.

cấu hình thông tin khách hàng

- Tất cả các thông tin nghề nghiệp có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách.,

- xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách thông tin nghề nghiệp bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

- Thêm mới thông tin nghề nghiệp bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin nghề nghiệp bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

  • Thêm mới thông tin nghề nghiệp:

Bước 1: Vào màn hình quản lý khách hàng

Chọn mở menu Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Quản lý thông tin nghề nghiệp”. Thao tác tương tự mục a

Bước 2: Để thêm mới thông tin nghề nghiệp, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới nghề nghiệp bao gồm :

  • Mã Nghề nghiệp: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
  • Tên nghề nghiệp
  • Mô tả
  • Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

cấu hình thông tin khách hàng

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin nghề nghiệp vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách nghề nghiệp Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa nghề nghiệp bất kỳ:

cấu hình thông tin khách hàng

2.      Danh Mục Nguồn Marketing

 

Để mở danh mục nguồn marketing, người dùng thực hiện thao tác như sau :

Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Thông tin khách hàng”. Chọn menu con “Nguồn marketing”

- Tất cả các thông tin nguồn marketing có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách.,

- Xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách nguồn marketing bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

- Thêm mới nguồn marketing bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn marketing bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

       cấu hình thông tin khách hàng

Thêm mới nguồn marketing:

Bước 1: Vào màn hình quản lý nguồn Marketing

Chọn mở menu Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” , chọn menu “Thông tin khách hàng” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Nguồn marketing”.

Bước 2: Để thêm mới nguồn marketing, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới nguồn marketing bao gồm :

  • Mã nguồn marketing: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
  • Tên nguồn marketing
  • Mô tả
  • Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

cấu hình thông tin khách hàng

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin nguồn marketing vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách nguồn marketing. Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa nguồn marketing bất kỳ

cấu hình thông tin khách hàng

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá