Checkin nhiều lần tập cũng giống Checkin khách đến tập cũng cần tìm kiếm và checkin nhưng Checkin nhiều lần tập chỉ sử dụng cho khách hàng dùng gói Quẹt trừ theo số lần quẹt.

1. Tìm kiếm:

- Nhập khách hàng tìm kiếm checkin, tìm kiếm theo Số điện thoại/Mã quản lý/CMND/HC

- Dữ liệu tìm kiếm sẽ hiển thị sau khi nhấn chọn Tìm kiếm hoặc nhấn Enter

2. Check in nhiều lần tập:

- Bước 1: Chọn Gói muốn checkin

- Bước 2: Nhập số buổi muốn checkin

- Bước 3: Nhấn nút Checkin 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym