1. Tìm kiếm khách hàng:

- Khu vực tìm kiếm Khách hàng người dùng cần checkin ở bên trái màn hình Checkin

- Ở đây người dùng có thể tìm kiếm theo Số điện thoại/Mã quản lý/CMND/HC

- Sau tìm kiếm và nhấn Enter từ bàn phím thì người dùng, thông tin khách hàng tìm kiếm sẽ hiển thị ở bên phải và phía dưới màn hình.

2. Checkin khách hàng:

- Từ chức năng tìm kiếm người dùng nhấn chọn Checkin hoặc nhấn F9 từ bàn phím để checkin khách hàng 

- Nhấn checkin và in hóa đơn thì khi checkin xong máy tính đã kết nối với máy in thì hệ thống tự động in ra hóa đơn thông tin khách hàng vừa checkin

- Checkin xong sẽ hiển thị xuống phần Lịch sử tập trong ngày

3. Check out khách tập:

- Khi check in xong từ mục lịch sử tập trong ngày có nút Check out

- Bấm chọn để checkout khách tập

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym