Công thức dược liệu là quá trình nhập công thức cho một buổi liệu trình trị liệu với định lượng nhất định của sản phẩm phù hợp với buổi liệu trình đó. Trong phần này có 4 chức năng chính: Thêm mới, Xem và sửa, Xóa, Tìm kiếm.

1. Thêm mới:

Các bước thực hiện thêm mới một công thức trị liệu: 

- Bước 1: Từ màn hình công thức dược liệu chọn nút Thêm mới ở góc phải màn hình

- Bước 2: Sau khi đã vào form Thêm mới công thức dược liệu thì người dùng sẽ nhập Tên công thức, Trạng thái (có thể chọn đang hoạt động hoặc tạm dừng), Mô tả (Viết chi tiết hơn về công thức), Nguyên liệu (Tìm kiếm nguyên liệu phù hợp hợp với công thức), sau khi chọn nguyên liệu sẽ hiển thị sang mục công thức (nhập định lượng vừa đủ cho 1 buổi trị liệu)

- Bước 3: Cuối cùng chọn nút Tạo công thức để thực hiện thêm công thức vừa nhập liệu

2. Xem và sửa:

- Chọn biểu tượng con mắt ở màn hình Công thức dược liệu.

- Sau đó form chi tiết hiển thị ra, người dùng chọn dữ liệu cần chỉnh sửa rồi nhấn Cập nhật để hoàn tất.

3. Xóa công thức:

- Bước 1: Từ màn hình chính của phần Công thức dược liệu chọn biểu tượng Xóa 

- Bước 2: Sau khi nhấn chọn vào biểu tượng Xóa màn hình sẽ hiển thị thông báo "Bạn có muốn xóa bản ghi...không?" ; Từ đó chọn có Xóa để xóa bản ghi khỏi danh sách, Hủy để hủy xóa bản ghi đó.

4. Tìm kiếm công thức:

- Phía trái màn hình Công thức dược liệu có phần tìm kiếm và hiển thị theo số trang, từ đó người dùng muốn tìm kiếm nhóm dịch vụ hãy gõ lên khoảng trắng nội dung muốn tìm kiếm, sau đó từ bàn phím máy tính nhấn Enter để tìm kiếm nội dung ấy.

- Có thể tìm kiếm theo mã công thức hoặc theo tên công thức.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá