Cấu hình danh mục hàng hóa cho phép người dùng cấu hình thông tin danh mục như nhóm hàng hóa, danh sách các thiết bị, tài sản, đơn vị đo lường phục vụ nghiệp vụ bán hàng …

Thao tác cấu hình như sau :

 1. Danh mục nhóm hàng hóa
 • Để mở danh mục nhóm hàng hóa, người dùng thực hiện thao tác như sau :

Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “danh mục hàng hóa”. Chọn menu “Danh mục nhóm hàng hóa”

Tất cả các nhóm hàng hóa có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách., xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách nhóm hàng hóa bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

Thêm mới nhóm hàng hóa bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm nhóm hàng hóa bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

 • Thêm mới nhóm hàng hóa:

Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “danh mục hàng hóa”. Chọn menu “Danh mục nhóm hàng hóa”.

Bước 2: Để thêm mới nhóm hàng hóa, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới nhóm hàng hóa bao gồm :

Mã nhóm hàng hóa: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất

Tên nhóm hàng hóa : Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất

Loại : Chọn loại cho những hàng hóa nằm trong nhóm này.

Nhóm cha : Chọn những nhóm đã tạo trước đó làm nhóm cha

Mô tả

Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin nhóm hàng hóa vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách nhóm hàng hóa Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa nhóm hàng hóa bất kỳ:

 1. Hàng hóa, thiết bị

Là màn hình cho phép người dùng khai báo thông tin thiết bị, tài sản của cơ sở

 • Thao tác khai báo như sau :

Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “danh mục hàng hóa”. Chọn menu “Hàng hóa, thiết bị”

Tất cả các Hàng hóa, thiết bị có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách., xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách Hàng hóa, thiết bị bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

Thêm mới Hàng hóa, thiết bị bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm Hàng hóa, thiết bị bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

 • Thêm mới Hàng hóa, thiết bị:

Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “danh mục hàng hóa”. Chọn menu “Hàng hóa, thiết bị”

Bước 2: Để thêm mới Hàng hóa, thiết bị, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới Hàng hóa, thiết bị bao gồm :

 • Mã Hàng hóa, thiết bị: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
 • Tên Hàng hóa, thiết bị: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
 • Chủng Loại : Chọn loại cho những hàng hóa có thể là thiết bị, dụng cụ hoặc đồ dùng văn phòng phẩm v.v.
 • Nhóm Hàng hóa, thiết bị : Chọn những nhóm đã tạo trước đó làm nhóm cha
 • Giá bán, giá nhập : Thông tin giá từ sản phẩm
 • Trạng thái : Chọn trạng thái sản phẩm còn sử dụng hoặc mất , hỏng v.v
 • Nhà sản xuất, xuất xứ : Thông tin liên quan về nhà sản xuất
 • Số Serial, mã vạch : Thông tin chi tiết đánh dấu từng sản phẩm.
 • Đơn vị đo lường, định lượng
 • Hạn bảo hàng : Thông tin hạn bảo hảnh từng sản phẩm.
 • Mô tả

Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin Hàng hóa, thiết bị vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách Hàng hóa, thiết bị Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa Hàng hóa, thiết bị bất kỳ:

 1. Danh mục đơn vị đo lường

Là màn hình cho phép người dùng khai báo thông tin đơn vị đo lường của từng thiết bị, hàng hóa, sản phẩm.

 • Thao tác khai báo như sau :

Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “danh mục hàng hóa”. Chọn menu “Đơn vị đo lường”

Tất cả các Đơn vị đo lường có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách., xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách Đơn vị đo lường bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

Thêm mới Đơn vị đo lường bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm Đơn vị đo lường bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

 • Thêm mới Đơn vị đo lường:

Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý cấu hình” và kích chọn vào biểu tượng của menu “danh mục hàng hóa”. Chọn menu “Đơn vị đo lường”

Bước 2: Để thêm mới Đơn vị đo lường, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới Đơn vị đo lường bao gồm :

 • Tên Đơn vị đo lường: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
 • Mô tả

Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin Đơn vị đo lường vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách Đơn vị đo lường Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa Đơn vị đo lường bất kỳ:

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá