Danh mục tiêu chi xếp hạng hội viên

Hệ thống cung cấp tính năng cho phép chủ cơ sở có thể xếp hạng hội viên theo các tiêu chi khác nhau như tổng số tiền giao dịch trên hệ thống, Số buổi đi tập, số lần đăng ký, gia hạn dịch vụ trên hệ thống v.v

Thao tác đặt ra các tiêu chi như sau :

- Chọn mở menu "Marketing" , tiếp tục mở menu "CRM" rồi nhấn mở menu "Danh mục tiêu chí xếp hạng hội viên".

=> Hệ thống mở ra danh sách các tiêu chí xếp hạng

Hệ thống cho phép người dùng có thể thao tác thêm mới, sửa, xóa các tiêu chí đã tạo. Thao tác như sau:

1. Thêm mới tiêu chí

- Bước 1: Tại màn hình danh sách tiêu chí nhấn nút "Tạo mới"

Màn hình tạo mới tiêu chí sẽ hiển thị như sau :

Bước 2: Nhập các thông tin cần để đánh giá hạn hội viên

  - Tên danh hiệu (*) : Dữ liệu bắt buộc nhập

  - Cấp độ : Mức độ level mà hội viên cần đạt tới

  - Số lần gia hạn/mua gói

  - Tổng tiêu dùng: Tổng tiền giao dịch của hội viên trong hệ thống

  - Điểm cộng thành viên lớn hơn

  - Tổng số lần đi tập(chuyên cần) :

  - Số hội viên giới thiệu cho phòng tập

  - Điểm đóng góp đặc biệt

  - Ghi chú

Bước 3: Nhấn nút "Lưu" hoàn tất cấu hình tiêu chí.

2. Sửa và Xóa tiêu chí

Tại danh sách các tiêu chí, có các nút cho phép người dùng thực hiện sửa hoặc xóa tiêu chí như sau

 

+ Icon  : Cho phép mở màn hình chỉnh sửa tiêu chí. Thao tác tương tự thêm mới

+ Icon  : cho phép xóa tiêu chí không cần thiết.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym