Trên thanh menu giao diện phần mềm bạn click vào nút "Danh sách khách hàng". Phần mềm sẽ mở ra một danh sách khách hàng trong đó sẽ bao gồm toàn bộ những khách hàng. Đây là giao diện chính để bạn quản lý thông tin khách hàng.

Danh sách khách hàng về cơ bản sẽ hiển thị những thông tin cơ bản nhất về khách hàng.

Lưu ý: Dòng trên cùng của danh sách bạn có thể tìm kiếm thông tin gì bạn muốn.

Hình ảnh danh sách thông tin khách hàng

Chi tiết các chức năng:

Các nút button:

Button “Xem chi tiết”: Click vào để xem chi tiết về khách hàng đó hoặc cách khác click 2 lần chuột trái vào khách hàng đó để xem chi tiết

  

Xem chi tiết thông tin khách hàng

Trong form thông tin khách hàng: Để cập nhật thông tin khách hàng, người dùng nhập thông tin cần thay đổi và click vào “Cập nhật”. Trong trường hợp muốn thay đổi toàn bộ thông tin khách hàng người dùng click vào “Làm sạch” thông tin khách hàng sẽ mất đi và người dùng sẽ nhập lại toàn bộ thông tin cần thay đổi của khách hàng. Để xóa khách hàng đó đi người dùng click vào button “Xóa”, sau khi click vào button “Xóa” hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa thông tin khách hàng:…?” Và khi đó đồng ý người dùng sẽ click “Yes” không đồng ý click vào “No”

Thông báo đưa ra khi click vào button “Xóa”

Button “Đóng” để đóng form thông tin khách hàng đó lại.

            + Button “Xóa”: Cũng như trong form thông tin khách hàng nút này dùng để xóa khách hàng mà người quản lý phòng tập đó muốn xóa.

            + Button “Tải lại”: Để cập nhật lại thông tin khách hàng mới thêm vào.

            + Button “Đóng”: Để đóng form quản lý thông tin cá nhân lại.

-          Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng đã đăng ký

Như đã nói ở button “Xem chi tiết” thì trong danh sách khách hàng đã đăng ký sẽ click 2 lần chuột trái vào hệ thống hiển thị ra form thông tin khách hàng. 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá