Quản lý danh sách nhân viên

1. Thêm mới nhân viên

Từ mục danh sách nhân viên người dùng chọn nút Tạo mới, form Tạo mới mở ra thực hiện thêm mới nhân viên theo các bước như sau:

- Bước 1: Nhập dữ liệu trong đó có trường Họ và tên, Điện thoại, Địa chỉ, Loại hợp đồng là các trường bắt buộc nhập nên người dùng không được để trống.

- Bước 2: Nhấn Tạo mới để hoàn thành Thêm mới nhân viên.

 

2. Xem và sửa nhân viên:

- Từ màn hình danh sách nhân viên có biểu tượng Xem và sửa người dùng Click chuột vào, form Cập nhật hiển thị ra thông tin chi tiết của nhân viên.

- Chỉnh sửa thông tin: Người dùng muốn sửa lại thông tin phần nào thì đưa chuột tới ô đó và sửa lại, khi xong người dùng nhấn vào nút Cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa nhân viên.

 

3. Xem lịch làm việc nhân viên:

- Nhấn chọn biểu tượng Xem lịch làm việc ở danh sách nhân viên, form lịch làm việc hiển thị chi tiết

- Chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày bắt buộc nhập để hệ thống tìm kiếm ra kết quả chính xác nhất.

- Trường tìm kiếm phụ là trường Ca làm việc, nhập từ ngày đến ngày kèm trường ca làm việc, hệ thống sẽ tìm kiếm theo 3 dữ liệu nhập vào.

- Phần này giúp người dùng tìm kiếm ca làm việc của nhân viên dễ hơn, nhanh hơn.

4. Xóa nhân viên:

- Từ biểu tượng Xóa người dùng click chuột vào đó và hệ thống hiển thị thông báo

- Chọn xóa để xóa bản ghi đó khỏi danh sách nhân viên, Hủy để đóng thông báo.

5. Tìm kiếm:

- Nhập dữ liệu cần tìm kiếm góc bên trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị nhân viên có từ khóa tìm kiếm như người dùng nhập.

6. Xuất file:

- Click vào Xuất file hệ thống sẽ gửi danh sách nhân viên về máy tính người dùng 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym