Danh mục đơn vị đo lường

Là màn hình cho phép người dùng khai báo thông tin đơn vị đo lường của từng thiết bị, hàng hóa, sản phẩm.

  • Thao tác khai báo như sau :

Vào Chức năng “Cài đặt” Chọn menu “Đơn vị đo lường”

Tất cả các Đơn vị đo lường có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách., xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách Đơn vị đo lường bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

Thêm mới Đơn vị đo lường bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm Đơn vị đo lường bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

  • Thêm mới Đơn vị đo lường:

Bước 1: Vào Chức năng “Cài đặt” Chọn menu “Đơn vị đo lường”.

 

 

Bước 2: Để thêm mới Đơn vị đo lường, nhấn chọn nút “Tạo mới”. Màn hình thêm mới xuất hiện.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới Đơn vị đo lường bao gồm :

  • Tên Đơn vị đo lường: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
  • Mô tả

Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin Đơn vị đo lường vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách Đơn vị đo lường Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa Đơn vị đo lường bất kỳ

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym