Đối với một số sản phẩm bị hỏng, lỗi phát sinh trong quá trình bán hàng hay hàng hóa hết hạn sử dụng mà không thể đổi/trả hàng với nhà cung cấp hoặc thanh lý được, hệ thống hỗ trợ chức năng khai báo hàng hỏng mất ( hay còn gọi là xuất hủy hàng hóa ). Tính năng này giúp chủ cửa hàng hạch toán lãi lỗ một cách chính xác hơn.

Để thao tác xuất hủy hàng hóa, bạn thực hiện như sau:

1. Tạo phiếu xuất hủy hàng hóa

- Tại menu quản lý bán hàng, bạn vào menu Khai báo hàng hỏng mất.

- Trên màn hình Phiếu xuất hủy, kích chọn “Tạo mới”

- Màn hình tạo phiếu xuất hủy hàng hóa hiện ra như sau:

- Thêm hàng hóa trên thanh công cụ Tìm kiếm hàng hóa. Hệ thống hỗ trợ 2 chế độ tìm kiếm và chọn hàng hóa đó là: nhập nhanh và nhập thường.

Chế độ nhập thường

Với chế độ nhập thường, sau khi chọn sản phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số lượng để thực hiện nhập số lượng xuất hủy của hàng hóa, sau đó nhấn enter để thêm vào phiếu.

Chế độ nhập nhanh

Với chế độ nhập nhanh, người dùng có thể chọn nhanh hàng hóa trong danh sách phía dưới. Mỗi lần kích chuột vào mặt hàng nào thì số lượng xuất hủy của sản phẩm đó sẽ tăng thêm 1.

- Sau khi chọn sản phẩm và số lượng hàng hóa cần hủy, hệ thống tự động tính giá trị của hàng hóa hủy theo công thức sau:

Giá trị hủy = Giá nhập hàng hóa tại thời điểm tạo phiếu hủy x Số lượng hủy

- Thay đổi thời gian và nhập thông tin Ghi chú cho phiếu hủy (nếu cần) trước khi kích Hoàn thành hoặc Lưu tạm để lưu lại thông tin và hoàn thành sau.

- Sau khi hoàn thành hoặc lưu tạm, phiếu xuất hủy sẽ được hiển thị tại màn hình Xuất hủy.

- Sau khi Hoàn thành phiếu xuất hủy, hệ thống sẽ trừ tồn kho của các hàng hóa có trong phiếu xuất hủy đó và hạch toán vào báo cáo tài chính.

2. Quản lý thông tin phiếu xuất hủy

2.1. Cập nhật phiếu xuất hủy

Cập nhật thông tin: với các phiếu xuất hủy đã hoàn thành, hệ thống chỉ cho phép thay đổi thông tin Thời gian, Người xuất hủy, Ghi chú.

Sau khi chỉnh sửa thông tin, nhấn nút “Lưu” để lưu dữ liệu.

2.2. Hủy phiếu xuất hủy

Trên màn hình Quản lý, bạn chọn Giao dịch -> Xuất hủy, tích vào phiếu xuất hủy cần hủy bỏ.

Hệ thống sẽ cộng lại tồn kho các hàng hóa trong phiếu xuất hủy.

2.4. Xuất file/in phiếu xuất hủy

- Để xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel, tại màn hình Quản lý bán hàng, chọn khách trả hàng, sau đó kích Xuất file

- Kích chọn File tổng quan hoặc File chi tiết cần xuất

 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu trả hàng

2.5. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu xuất hủy

Để xem danh sách tất cả các phiếu xuất, cũng như thông tin về từng phiếu xuất hủy, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Giao dịch -> Xuất hủy.

Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu xuất hủy, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách

  • Tìm kiếm theo mã xuất hủy
  • Tìm kiếm theo mã, tên hàng hóa
  • Tìm kiếm theo người xuất hủy
  • Tìm kiếm theo người tạo
  • Tìm kiếm theo thời gian thực hiện xuất hủy
  • Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Hoàn thành, Đã hủy

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá