Quản lý nhóm dịch vụ

Quản lý nhóm dịch vụ cho phép người dùng Thêm mới nhóm dịch vụ, Xem và sửa nhóm dịch vụ, Xóa nhóm dịch vụ, Tìm kiếm nhóm dịch vụ

1. Danh sách nhóm dịch vụ

Vào Menu “Cài đặt” và kích chọn vào “Quản lý nhóm dịch vụ”.

- Tất cả các nhóm dịch vụ có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách.

- Xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách nhóm dịch vụ bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

- Thêm mới nhóm dịch vụ bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách.

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm nhóm dịch vụ bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

2. Thêm mới nhóm dịch vụ

Bước 1: Vào Menu “ Cài đặt ” và kích chọn vào “Quản lý nhóm dịch vụ”.

Bước 2: Để thêm mới nhóm dịch vụ, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới nhóm dịch vụ bao gồm :

               - Mã nhóm: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất

- Tên nhóm dịch vụ

- Mô tả

=> Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin nhóm dịch vụ vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách nhóm dịch vụ. Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa nhóm dịch vụ bất kỳ

3. Xem và sửa nhóm dịch vụ

- Nhập dữ liệu cần chỉnh sửa vào form Xem và sửa như hình phía trên, sau khi nhập xong dữ liệu nhấn nút Cập nhật để hoàn tất việc Sửa nhóm dịch vụ

4. Xóa nhóm dịch vụ

- Bước 1: Từ màn hình chính của phần Khai báo nhóm dịch vụ chọn biểu tượng Xóa 

- Bước 2: Sau khi nhấn chọn vào biểu tượng Xóa màn hình sẽ hiển thị thông báo "Bạn có muốn xóa bản ghi...không?" ; Từ đó chọn có Xóa để xóa bản ghi khỏi danh sách, Hủy để hủy xóa bản ghi đó.

4. Tìm kiếm nhóm dịch vụ:

- Phía trái màn hình Khai báo nhóm dịch vụ có phần tìm kiếm và hiển thị theo số trang, từ đó người dùng muốn tìm kiếm nhóm dịch vụ hãy gõ lên khoảng trắng nội dung muốn tìm kiếm, sau đó từ bàn phím máy tính nhấn Enter để tìm kiếm nội dung ấy.

- Lựa chọn hiển thị theo số bản ghi: chọn hiển thị theo bao nhiêu bản ghi trên 1 trang thì dữ liệu sẽ hiển thị số bản ghi tương ứng đó

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym