Trong phần Khai báo nhóm dịch vụ có 4 chức năng chính đó là: Tạo mới, Xem và Sửa, Xóa, Tìm kiếm

1. Tạo mới:

Các bước thực hiện tạo mới nhóm dịch vụ:

- Bước 1: Chọn vào nút Tạo mới

- Bước 2: Trong form Tạo mới nhóm dịch vụ có 3 trường, trong đó có trường Mã nhóm là tự sinh người dùng có thể sửa theo ý và Tên nhóm là 2 trường bắt buộc nhập, còn lại trường Mô tả người dùng có thể viết chi tiết hơn về nhóm dịch vụ mình cần tạo.

- Bước 3: Sau khi nhập thông tin xong người dùng nhấn chọn Tạo mới để hoàn thành tạo mới nhóm dịch vụ, Hủy để không tạo nhóm dịch vụ đó nữa.

2. Xem và Sửa:

a. Xem nhóm dịch vụ:

- Từ biểu tượng con mắt người dùng click chuột vào đó màn hình xem nhóm dịch vụ hiển thị ra 

b. Sửa nhóm dịch vụ:

- Nhập dữ liệu cần chỉnh sửa vào form Xem và sửa như hình phía trên, sau khi nhập xong dữ liệu nhấn nút Cập nhật để hoàn tất việc Sửa nhóm dịch vụ

3. Xóa nhóm dịch vụ:

- Bước 1: Từ màn hình chính của phần Khai báo nhóm dịch vụ chọn biểu tượng Xóa 

- Bước 2: Sau khi nhấn chọn vào biểu tượng Xóa màn hình sẽ hiển thị thông báo "Bạn có muốn xóa bản ghi...không?" ; Từ đó chọn có Xóa để xóa bản ghi khỏi danh sách, Hủy để hủy xóa bản ghi đó.

4. Tìm kiếm nhóm dịch vụ:

- Phía trái màn hình Khai báo nhóm dịch vụ có phần tìm kiếm và hiển thị theo số trang, từ đó người dùng muốn tìm kiếm nhóm dịch vụ hãy gõ lên khoảng trắng nội dung muốn tìm kiếm, sau đó từ bàn phím máy tính nhấn Enter để tìm kiếm nội dung ấy.

- Lựa chọn hiển thị theo số bản ghi: chọn hiển thị theo bao nhiêu bản ghi trên 1 trang thì dữ liệu sẽ hiển thị số bản ghi tương ứng đó

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá