Khai báo vé

Khai báo vé cho phép người dùng quản lý thông tin các loại vé lẻ, thêm mới vé bán lẻ, xem và sửa vé lẻ, xóa vé lẻ, tìm kiếm vé lẻ, khai báo thẻ vé, xem danh sách thẻ

  • Thao tác khai báo như sau :

Vào Menu “Cài đặt” và kích chọn vào “Khai báo vé”.

Tất cả các vé lẻ có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách, xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách Nhóm vé bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

Thêm mới Vé lẻ bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm vé lẻ bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

1.Thêm mới vé lẻ:

Bước 1: Vào Menu “Cài đặt” và kích chọn vào “Khai báo vé”.

Bước 2: Để thêm mới Vé lẻ, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới Vé bán lẻ bao gồm :

  •  Tên: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
  • Nhóm vé: Chọn nhóm vé đã có sẵn trong menu hoặc thêm mới nhanh nhóm vé bằng cách sau:

  • Giá: Giá của vé bán lẻ
  • Ngày trong tuần áp dụng: Tích chọn ngày mà người dùng muốn cho thẻ áp dụng
  • Khung giờ áp dụng
  • Quá thời gian tính phí/ giờ
  • Màu, hình ảnh nhận dạng

         

=> Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin vé lẻ vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách khai báo vé.Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa vé lẻ bất kỳ

2. Xem và sửa thông tin vé lẻ

Bước 1: Chọn vào biểu tượng  ở trên màn hình thông tin vé lẻ mà người dùng muốn chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin mà người dùng muốn thay đổi, sau đó chọn “Cập nhập” để lưu thông tin vừa mới thay đổi

3. Xóa thông tin vé lẻ

Chọn vào biểu tượng Xóa trên màn hình ở thông tin vé lẻ mà người dùng muốn xóa

Màn hình thông báo “ Bạn có muốn xóa bản ghi không” hiển thị, chọn Xóa để thực hiện xóa thông tin vừa chọn và Hủy để tắt màn hình thông báo xóa

4. Tìm kiếm thông tin vé lẻ

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin vé lẻ theo nội dung tìm kiếm

Nhập thông tin vé lẻ mà người dùng muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm ở bên trái góc màn hình

5. Xem danh sách thẻ gắn với vé lẻ

Chọn vào biểu tượng   ở trên màn hình thông tin vé lẻ cần xem danh sách thẻ để xem thông tin chi tiết danh sách thẻ gắn với vé thẻ

6. Khai báo thẻ vé

Chọn vào biểu tượng Khai báo thẻ vé, màn hình khai báo thẻ vé được hiển thị

Nhập vào các thông tin như :

  • Khai báo thẻ vé : Chọn các vé đã có sẵn trong menu
  • Chọn file excel: Chọn file chứa danh sách thẻ cần khai báo vào vé lẻ

Chọn “Đồng ý” để hoàn thành việc khai báo

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym