Hướng dẫn tạo mới và quản lý kiểm kê hàng.

Quản lý kiểm kê hàng là khi số lượng dùng thực tế chênh lệch số lượng dự trù khiến cho số lượng hàng hóa tồn trong kho với số lượng hàng hòa trên thực thế bị chênh lệnh. Kiểm kê hàng giúp người dùng cân bằng lại số lượng thực tế với số lượng trong kho hệ thống.

1: Danh mục sản phẩm đã kiểm kê.

Để vào quản lý kiểm kê kho ta thực hiện như sau:

Vào “Cài đặt” nhấn chọn “ Kiểm kê hàng”

Trong màn hình quản lý kiểm kê hàng người dùng có thể xem thống kê các mặt hàng đã được kiểm kê.

Tìm kiếm các mặt hàng đã kiểm kê theo mã, tên hàng, mã hàng.

Tùy chọn hiển thị các mặt hàng đã kiểm kê theo trạng thái mặt hàng, thời gian

Xem chi tiết , cập nhật thông tin mặt hàng đã được kiểm kê.

Tạo mới kiểm kê hàng.

Xuất file excel nhưng mặt hàng đã kiểm kê.

2: Tạo mới kiểm kê hàng.

Bước 1: Tài màn hình quản lý kiểm kê hàng nhấn chọn “Tạo mới”

Màn hình hiện thị như sau:

Bước 2: chọn mặt hàng muốn kiểm kê.

Cách 1: Tìm kiếm tên mặt hàng trên công cụ tìm kiếm, nhấn chọn vào mặt hàng cần kiểm kê.

Cách 2: Chọn mặt hàng tại thanh hiển thị tất cả mặt hàng.

Sau khi chọn mặt hàng cần kiểm kê, màn hình hiển thì như sau:

Bước 3: Thực hiện nhập số lượng thực tế của mặt hàng.

Bước 4: Nhập thông tin cho kiểm kê.

Người cân bằng: Tên nhân viên có trên hệ thống.

Ngày cân bằng: thời gian thực hiện cân bằng ( dữ liệu bắt buộc).

Mã kiểm kê.

Ghi chú

  • Hệ thống sẽ tự cập nhật số lượng chênh lệch và giá trị chênh lệch

Bước 5: Nhấn hoàn thành để hoàn tất kiểm kê.

Những mặt hàng sau khi kiểm kê sẽ hiển thị tại đầu danh sách quản lý kiểm kê hàng.

3: Xem chi tiết và cập nhật kiểm kê hàng.

Tại màn hình quản lý kiểm kê hàng nhấn vào biểu tượng mắt xanh của đơn kiểm kê hàng .

Màn hình  chi tiết kiểm kê kho hiển thị như sau:

Người dùng chỉ có thể thực hiển ghi chú cho đơn kiểm kê hàng. Nhấn “ Lưu “ để lưu lại thông tin.

4: Hủy đơn kiểm kê hàng.

Tại màn hình chi tiết kiểm kê kho nhấn “ Hủy bỏ” để xóa đơn kiểm kê kho.

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym