Kiểm kê hàng

Chức năng này cho phép người dùng quản lý được hàng hóa thực tại có ở trong kho

Để thao tác Kiểm kê hàng, bạn thực hiện như sau:

1. Tạo phiếu kiểm kê hàng

Tại menu “Cài đặt”, kích chọn vào “ Kiểm kê hàng”.

- Trên màn hình Kiểm kê hàng tồn kho, kích chọn “Kiểm kho”

- Màn hình tạo phiếu Kiểm hàng hiện ra như sau:

- Thêm hàng hóa trên thanh công cụ Kiểm kho. Hệ thống hỗ trợ 2 chế độ tìm kiếm và chọn hàng hóa đó là: nhập nhanh và nhập thường.

Cách 1: Chế độ nhập thường

Với chế độ nhập thường, sau khi chọn sản phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số lượng để thực hiện nhập số lượng xuất hủy của hàng hóa, sau đó nhấn enter để thêm vào phiếu.

Cách 2: Chế độ nhập nhanh

Với chế độ nhập nhanh, người dùng có thể chọn nhanh hàng hóa trong danh sách phía dưới.

- Sau khi chọn sản phẩm, người dùng nhập vào số lượng hàng còn trong kho thực tế, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng chênh lệch

- Thay đổi thời gian và nhập thông tin Ghi chú cho phiếu hủy (nếu cần) trước khi kích Hoàn thành hoặc Lưu tạm để lưu lại thông tin và hoàn thành sau.

- Sau khi hoàn thành hoặc lưu tạm, phiếu kiểm kho sẽ được hiển thị tại màn hình Kiểm kê hàng tồn kho.

- Sau khi Hoàn thành phiếu kiểm kho, hệ thống sẽ trừ tồn kho của các hàng hóa có trong phiếu kiểm kho đó và hạch toán vào báo cáo tài chính.

2. Quản lý thông tin phiếu kiểm kê hàng

2.1. Cập nhật phiếu kiểm kê hàng

Cập nhật thông tin: Với các phiếu kiểm kho đã hoàn thành, hệ thống chỉ cho phép thêm ghi chú hoặc chỉnh sửa ghi chú

Sau khi chỉnh sửa thông tin, nhấn nút “Lưu” để lưu dữ liệu.

2.2. Hủy phiếu kiểm kê kho

Trên màn hình Kiểm kê hàng tồn kho, người dùng nhấn vào biểu tượng  với phiếu kiểm kho cần hủy bỏ để hiển thị màn hình Chi tiết phiếu kiểm kê kho, sau đó chọn Hủy bỏ

 

Hệ thống sẽ cộng lại tồn kho các hàng hóa trong phiếu xuất hủy.

2.4. Xuất file/in phiếu kiểm kê kho

- Để xuất danh sách phiếu trả hàng ra file Excel, tại menu “Cài đặt”, kích chọn vào “ Kiểm kê hàng” sau đó kích Xuất file 

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách phiếu kiểm kho

2.5. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu kiểm kê kho

Để xem danh sách tất cả các phiếu kiểm kho, cũng như thông tin về từng phiếu kiểm kho, trên menu “Cài đặt”, kích chọn vào “Kiểm kê hàng”

Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu kiểm kho, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách

  • Tìm kiếm theo mã phiếu
  • Tìm kiếm theo mã, tên hàng hóa
  • Tìm kiếm theo thời gian thực hiện kiểm kho
  • Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, Đã cân băng kho, Đã hủy

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym