Lịch hẹn khách hàng tới trị liệu, sử dụng dịch vụ

Đối với các cơ sở là các trung tâm thẩm mỹ, Spa, Salon, hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng tạo lịch hẹn của khách hàng tới sử dụng dịch vụ, hỗ trợ cho người dùng dễ dàng theo dõi, sắp xếp được công việc. 

Trong phần lịch hẹn khách hàng có các chức năng chính như sau: Tạo mới, Xem và sửa, Hủy lịch, Chuyển trạng thái lịch hẹn, Tìm kiếm, ngoài ra còn có Hiển thị theo dạng lịch trình và tích chọn hiển thị thêm bớt dữ liệu

1. Tạo mới lịch hẹn:

Sau khi chọn nút Tạo mới thực hiện các bước sau để Tạo lịch hẹn:

- Bước 1: Chọn khách hàng, liệu trình đăng ký mới, nhập nội dung hẹn => 3 trường này là các trường bắt buộc nhập, nếu khách hàng đã có gói trị liệu rồi thì chọn khách hàng hệ thống tự động hiện Liệu trình đã đăng ký

Có 5 trạng thái để chọn khi thêm mới lịch hẹn: Đang đặt, Đang điều trị, Đã xong, Kết thúc và Hủy

- Bước 2: Nhấn Lưu hoặc Lưu và in để hoàn thành việc thêm lịch hẹn

2. Xem và sửa lại thông tin  

Từ màn hình danh sách lịch hẹn chọn biểu tượng xem và sửa

Trong form xem và sửa có 3 chức năng chính: Đăng ký liệu trình, Chuyển sang Đang điều trị, Cập nhật hoặc Cập nhập và In

a. Đăng ký liệu trình:

- Bước 1: Từ màn hình Xem và sửa chọn nút Đăng ký liệu trình

Màn hình đóng form Xem và Sửa đi để hiển thị form Đăng ký gói tập => Form này đăng ký giống như đã hướng dẫn ở Danh sách khách hàng

- Bước 2: Sau khi đăng ký xong nhấn lại biểu tượng Xem và sửa để kiểm tra xem gói vừa đăng ký sẽ hiển thị ở trường Liệu trình đã đăng ký

b. Chuyển trạng thái lịch hẹn:

Có chức năng chuyển trạng thái là: Chuyển sang đang điều trị, Chuyển sang Đã xong, Chuyển sang Kết thúc

  • Chuyển sang Đang điều trị:

- Chức năng này hiển thị với trường hợp khi đăng ký liệu trình người dùng chọn trạng thái là Đang đặt 

- Từ màn hình Xem và sửa có nút Chuyển sang Đang điều trị người dùng nhấn chuột vào và hiển thị form chuyển trạng thái

- Chọn liệu trình muốn điều trị, sau đó nhập nội dung thực hiện (nếu có) và nhấn chuột vào Đang điều trị để chuyển trạng thái của liệu trình đó

- Sau khi chuyển trạng thái ở danh sách liệu trình sẽ hiển thị trạng thái của lịch hẹn đó sang trạng thái Đang điều trị

  • Chuyển sang Đã xong:

Khi chuyển trạng thái Đang điều trị hệ thống sẽ sinh ra 2 trạng thái nữa đó là Đã xong và Kết thúc, Trạng thái Đã xong là khi nhân viên thực hiện xong trị liệu sẽ bấm chọn Đã xong để báo lên hệ thống là đã thực hiện xong cho khách hàng

Chọn liệu trình đã thực hiện xong và click Đã xong để chuyển trạng thái

  • Chuyển sang Kết thúc:

- Khi đã chuyển trạng thái Đã xong tất cả các liệu trình nhân viên sẽ nhấn chọn biểu tượng Chuyển sang Kết thúc để hoàn thành trị liệu cho 1 liệu trình đó

c. Cập nhật hoặc Cập nhật và In:

- Từ form Xem chi tiết nhập dữa liệu cần sửa rồi nhấn Cập nhật hoặc muốn cập nhật rồi in ra thì người dùng nhấn Cập nhật và In

3. Hủy lịch hẹn:

- Từ màn hình danh sách lịch hẹn chọn biểu tượng Hủy lịch

Sau đó nhập lý do hủy rồi chọn Đồng ý để Hủy lịch, hủy xong lịch hẹn đó chuyển về trạng thái Hủy

4. Tìm kiếm: 

Có thể tìm kiếm theo: Tên khách hàng, Mã lịch hẹn, Thời gian hẹn, Trạng thái

- Tìm kiếm theo tên khách hàng: người dùng nhập tên gần đúng vào ô trống sau đó nhấn enter hệ thống hiển thị dữ liệu có chứa từ khóa đã nhập.

- Tìm kiếm theo Mã lịch hẹn: cũng giống Tìm kiếm theo tên khách hàng.

- Hiển thị theo trạng thái: Chọn hiển thị dữ liệu theo trạng thái, người dùng chọn trạng thái nào hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu theo trạng thái đó

- Hiện thị theo thời gian hẹn: Có thể chọn khoảng thời gian theo người dùng muốn tìm kiếm

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá