Lịch hẹn khách hàng có 3 chức năng chính: Thêm mới lịch hẹn, Cập nhật lịch hẹn, Xóa lịch hẹn.

1. Thêm mới lịch hẹn.

 - Click "Lịch hẹn" trên thanh quản lý để vào màn hình quản lý lịch hẹn khách hàng.

- Màn hình quản lý lịch hẹn khách hàng dạng lịch trình.

- Có thể click button "Dạng danh sách" để xem màn hình quản lý lịch hẹn khách hàng dạng danh sách.

- Các bước để tạo mới lịch hẹn khách hàng :

Bước 1:

- Click button "Tạo mới", hệ thống hiển thị màn hình tạo mới lịch hẹn.

Bước 2:

- Điền đầy đủ các thông tin vào form tạo mới lịch hẹn: Khách hàng, Dịch vụ, Thời gian hẹn, Nội dung hẹn, Nhân viên trị liệu, Chọn ghế, Nhân viên tư vấn....

Bước 3:

- Click button "Lưu" để hoàn thành việc Tạo mới lịch hẹn.

2. Cập nhật lịch hẹn.

- Các bước thực hiện để cập nhật lịch hẹn khách hàng trong trường hợp có thay đổi thông tin về khách hàng, dịch vụ, thời gian...

Bước 1:

- Có 2 cách click để mở màn hình cập nhật lịch hẹn khách hàng: 

Bước 2:

- Thực hiện cập nhật lại các thông tin cần thay đổi.

Bước 3:

- Click button "Cập nhật" để hoàn thành việc Cập nhật lịch hẹn cho khách hàng.

3. Xóa lịch hẹn khách hàng.

- Các bước thực hiện để xóa lịch hẹn khách hàng như sau:

Bước 1:

- Click icon "Xóa" ở lịch hẹn muốn xóa.

Bước 2 :

- Chọn option "Hủy" ở màn hình cập nhật lịch hẹn.

Bước 3:

- Click button "Cập nhật" để hoàn thành việc Hủy lịch hẹn.

 

 

 

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym