Lịch sử bán vé

Chức năng lịch sử bán vé cho phép người dùng có thể xem được lịch sử bán vé, cập nhập thông tin cho bán vé lẻ, tìm kiếm lịch sử

  1. Danh sách lịch sử bán vé

Bước 1: Vào Menu “Báo cáo”, kích chọn vào “Lịch sử bán vé”

Bước 2: Màn hình Lịch sử bán vé được hiển thị

Tại màn hình, người dùng có thể xem được toàn bộ thông tin lịch sử bán vé như khách hàng, số điện thoại, tiền cược, thời gian mua vé, số lượng vé, tủ, đồ mượn,...

  1. Xem và cập nhập thông tin bán vé lẻ

Chọn vào biểu tượng   ở trên màn hình thông tin bán vé cần xem và cập nhập

Màn hình Thông tin bán vé lẻ được hiển thị

Với những vé bán lẻ chưa trả tủ đồ hay đồ tập thì hệ thống sẽ hỗ trợ trả tủ đồ, đồ tập tại màn hình Thông tin bán vé lẻ

Bấm chọn vào “Trả tất cả” để thực hiện trả tất cả các tủ đồ, đồ tập mà khách đã mượn trước đó

Sau khi bấm chọn vào “Trả tất cả” người dùng bấm chọn “Cập nhập” để cập nhập lại thông tin bán vé lẻ

  1. Tìm kiếm lịch sử bán vé

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm Lịch sử bán vé theo thông tin khách hàng, số điện thoại, trạng thái và thời gian

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym