Lịch sử check-in khách hàng đa dịch vụ

Một số cơ sở cho phép hội viên có thể đăng ký được nhiều dịch vụ đồng thời

Lịch sử check in khách hàng đa dịch vụ cho phép người dùng theo dõi được lịch sử hội viên đã sử dụng dịch vụ nào trong những lần check-in hoặc cũng có thể xác nhận bổ sung dịch vụ hội viên đã sử dụng khi check-in chưa kịp chọn

Thao tác tra cứu như sau :

- Chọn mở menu "Danh sách khách hàng" sau đó chọn menu "Lịch sử check-in khách hàng đa dịch vụ"

 

Tại đây, tất cả những khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ khi check-in đều được hiển thị trong danh sách

Dữ liệu hiển thị chi tiết từng hội viên, thời điểm check-in, Số lượng dịch vụ của từng hội viên đã đăng ký, trạng thái đã chọn dịch vụ khi check-in hay chưa.

Hệ thống cung cấp các tùy chọn cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin hội viên được nhanh chóng

=> Trong trường hợp hội viên chưa xác nhận được đã đến tập với dịch vụ nào, màn hình xem chi tiết cho phép người dùng chọn dịch vụ bổ sung để hệ thống trừ buổi dịch vụ đó, đảm bảo khớp với thực tế

Để check -in bổ sung ta thực hiện như sau :

Bước 1: Chọn hội viên đã check-in nhưng chưa xác nhận dịch vụ

Bước 2: Nhấn vào nút có hình con mắt tại cột bên trái của hội viên đó

=> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết dịch vụ của hội viên

Bước 3: Nhấn vào nút "Check-in" tại dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng

=> Lưu ý: Chỉ có thể check-in bổ sung được với hội viên đã chấm vân tay nhưng chưa xác nhận dịch vụ sẽ đến tập. Sau khi check-in bổ sung 1 lần , hệ thống sẽ khóa các nút lại tránh người dùng bấm nhiều lần. 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym