Lịch sử mua phần mềm TimeSoft

Lịch sử mua phần mềm TimeSoft cho phép người dùng xem Danh lịch sử đạt hàng và thanh toán, Xem thông tin chi tiết của từng đơn hàng, Thanh toán với những đơn hàng chưa thanh toán và Tìm kiếm thông tin đơn hàng

  1. Danh sách lịch sử đặt hàng và thanh toán
  • Chọn vào Menu “Báo cáo”, kích chọn vào “Lịch sử mua phần mềm TimeSoft”

  • Màn hình danh sách lịch sử đặt hàng và thanh toán được hiển thị

  1. Xem thông tin chi tiết của từng đơn hàng
  • Chọn biểu tượng xem chi tiết để xem thông tin chi tiết của đơn hàng

  • Với những đơn hàng đã đặt và chưa thanh toán, hệ thống hỗ trợ thanh toán trên màn hình xem chi tiết đơn hàng
  • Để thanh toán người dùng chọn vào “Thanh toán”, màn hình thanh toán được hiển thị như sau

  • Chọn phương thức muốn thanh toán và thanh toán, hủy đơn hàng để hủy thanh toán
  1. Tìm kiếm thông tin đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm theo nội dung, thời gian và trạng thái

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym