Lịch sử mua phần mềm Timesoft cho phép người dùng xem và quản lý nhưng lần giao dịch mua dịch vụ Timesoft

Trong màn hình lịch sử quản lý mua phần mềm Timesoft người  dùng có thể tìm kiếm lịch sử mua hàng. Xem chi tiết đơn hàng..

  • Xem chi tiết đơn hàng:

Nhấn chọn biểu tượng mắt xanh. Màn hình chi tiết đơn hàng xuất hiện

Tại màn hình chi tiết đơn hàng người dùng có thể thực hiện thanh toán cho đơn hàng, kiểm tra tình trạng đơn hàng và hủy đơn hàng.

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym