Lịch sử nhân viên đi làm

1. Tìm kiếm: 

- Lịch sử nhân viên đi làm có thể tìm kiếm theo Tên nhân viên, Tên lịch, Ca làm việc hoặc tìm kiếm theo Thời gian

- Tìm kiếm theo dữ liệu nào hệ thống sẽ lọc dữ liệu nhập vào và hiển thị như vậy

- Lịch sử này để theo dõi nhân viên đi làm để tính công và tính lương.

2. Xuất file: 

- Chọn nút Xuất file hệ thống sẽ gửi về cho người dùng file xuất Excel danh sách lịch sử làm việc của nhân viên 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym