Lịch sử tác động

1. Tìm kiếm: 

- Click " Báo cáo". Chọn " Lịch sử tác động"

- Lịch sử tác động cho phép tìm kiếm theo tên tài khoản, thời gian, mảng tác động

- Tìm kiếm theo dữ liệu nào hệ thống sẽ lọc dữ liệu nhập vào và hiển thị như vậy

- Lịch sử này để theo dõi tài khoản nào vừa mới thực hiện công việc gì

- Người dùng có thể chọn thông tin cột muốn hiển thị bằng cách chọn vào biểu tượng hình ô vuông ở bên phải góc màn hình và tích chọn thông tin cột muốn hiển thị

2. Xuất file: 

- Chọn nút Xuất file hệ thống sẽ gửi về cho người dùng file xuất Excel danh sách lịch sử làm việc của nhân viên 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym