1. Tạo phiếu nhập kho dược liệu: Chuyển số hàng từ thông tin kho hàng( kho tổng) sang kho dược liệu. Mục đích quản lý được số lượng hàng hóa sau khi dùng cho các liệu trình- dịch vụ khách hàng

Chọn Menu “Cài đặt”, kích chọn vào “ Nhập kho dược liệu”

- Trên màn hình Nhập kho dược liệu, người dùng kích vào “Tạo mới” để tạo phiếu nhập mới

- Màn hình Nhập hiện ra như sau:

 

- Các bước thực hiện nhập hàng như sau:

Bước 1: Chọn hàng hóa, số lượng cần nhập 

Hệ thống hỗ trợ 2 cách để thêm hàng hóa vào phiếu nhập

Cách 1: Tìm kiếm và chọn hàng hóa bằng công cụ tìm kiếm

Sau khi tìm kiếm và chọn sản phẩm thì con trỏ chuột tự động chuyển sang ô số lượng để nhập số lượng nhập của hàng hóa, sau đó nhấn Enter để thêm vào phiếu nhập.

Cách 2: chế độ nhập nhanh:

Với chế độ nhập nhanh, Tại danh sách sản phẩm bên dưới màn hình, người dùng chọn chuột vào sản phẩm nào thì sản phẩm đó được đẩy lên danh sách hàng trong phiếu nhập và số lượng sản phẩm đó sẽ tăng thêm 1.

 

 

 

Bước 2: Điền thông tin phiếu nhập kho dược liệu

2. Hủy phiếu nhập kho dược liệu

Bước 1: Tại Menu Cài đặt, chọn Nhập kho dược liệu

Tìm kiếm và chọn phiếu nhập  muốn hủy.

 

Bước 2: Mở màn hình xem chi tiết phiếu nhập hàng

 

Bước 3: Tại màn hình xác nhận hủy phiếu, kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn có muốn hủy đơn không?”.

- Kích chọn Đồng ý để xác nhận hủy phiếu

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym