1. Thêm mới ca làm việc:

- Bên phải màn hình danh sách ca làm việc có nút thêm mới, chọn thêm mới và form thêm ca làm việc hiển thị ra. 

- Tiếp theo nhập dữ liệu trong form thêm mới, giải thích các trường như sau:

+ Tổng số phút làm việc = (Thời gian kết thúc làm việc - Thời gian bắt đầu làm viêc) - (Thời gian kết thúc nghỉ giữa ca - Thời gian bắt đầu nghỉ giữa ca) - (Thời gian kết thúc nghỉ trưa - Thời gian bắt đầu nghỉ trưa)

+ Số công: Thông thường 1 ca làm việc đúng và đủ sẽ được tính là 1 công, từ đó dựa vào số giờ đi muộn về sớm để tính ra công của nhân viên

+ Bắt đầu thời gian checkin, Kết thúc thời gian checkin: Là khoảng thời gian Bắt đầu tính ca làm việc và nếu checin trước khoảng thời gian đó thì sẽ không tính vào ca làm việc, còn nếu đi sau khoảng thời gian checkin thì sẽ tính vào đi muộn

+ Bắt đầu thời gian checkout, Kết thúc thời gian checkout: Tương tự như checkin.

+ Số phút làm việc khi không check in, check out: Là khi nhân viên không check in hoặc check out thì sẽ áp theo số phút này để tính vào công. Ví dụ: Tổng số phút làm việc là 420, Số công: 1, Số phút làm việc khi không checkin:210 =>Thực tính công của nhân viên khi không checkin là 1/(420/210)=0.5 

+ Cho phép đi muộn, về sớm: Là thời gian cho phép nếu checkin, checkout trong khoảng đấy thì vẫn được tính số công đủ.

- Cuối cùng khi nhập đủ thông tin hãy nhấn nút Lưu để Thêm ca làm việc đó. 

2. Xem và sửa ca làm việc:

- Từ biểu tượng Xem và sửa người dùng click chuột vào, màn hình thông tin chi tiết ca làm việc hiển thị ra, chỉnh sửa các dữ liệu như phần thêm mới.

- Sau khi chỉnh sửa xong nhấn nút Lưu để hoàn tất chỉnh sửa.

3. Xóa ca làm việc:

- Từ biểu tượng Xóa người dùng click chuột vào đó và hệ thống hiển thị thông báo

- Chọn xóa để xóa bản ghi đó khỏi danh sách ca làm việc, Hủy để đóng thông báo.

4. Tìm kiếm ca làm việc:

- Nhập dữ liệu cần tìm kiếm góc bên trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị ca làm việc có từ khóa tìm kiếm như người dùng nhập.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym