Quản lý ca làm việc nhân viên

1. Thêm mới ca làm việc nhân viên:

- Chọn nút thêm mới ở góc phải màn hình từ đó màn hình thêm mới ca làm việc nhân viên hiện ra.

- Chọn tên nhân viên, có thể tìm kiếm để chọn cho nhanh.

- Nhập tên lịch làm việc để quản lý dễ hơn.

- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc: Ngày bắt đầu ca bắt buộc nhập, ngày kết thúc có thể nhập hoặc không.

- Chu kỳ ca làm việc: Tuần, Tháng, Luân phiên có thể chọn 1 trong 3 tùy vào cơ sở phòng tập.

- Ca làm việc thêm ở Quản lý ca làm việc sẽ hiển thị ở khung dưới, đánh dấu vào ca làm việc và thứ tương ứng để nhân viên được chọn sẽ cấu hình với ca làm việc đó, nếu đi sai ca sẽ tính không đi làm và công = 0

- Cuối cùng nhấn nút Lưu để hoàn thành thêm mới ca làm việc nhân viên.

2. Xem và sửa ca làm việc nhân viên:

- Từ màn hình Quản lý ca làm việc nhân viên có biểu tượng Xem và sửa người dùng Click chuột vào, form Cập nhật hiển thị ra thông tin chi tiết Ca làm việc của nhân viên.

- Chỉnh sửa thông tin: Người dùng muốn sửa lại thông tin phần nào thì đưa chuột tới ô đó và sửa lại, khi xong người dùng nhấn vào nút Cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa ca làm việc nhân viên.

3. Xóa ca làm việc nhân viên:

- Từ biểu tượng Xóa người dùng click chuột vào đó và hệ thống hiển thị thông báo

- Chọn xóa để xóa bản ghi đó khỏi danh sách ca làm việc nhân viên, Hủy để đóng thông báo.

4. Tìm kiếm ca làm việc nhân viên:

- Nhập dữ liệu cần tìm kiếm góc bên trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị ca làm việc nhân viên có từ khóa tìm kiếm như người dùng nhập.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym