1. Thêm mới chức danh:

- Mỗi chức danh được thêm mới sẽ hiển thị trong phần chức danh của Thêm mới nhân viên

- Các bước thực hiện thêm mới chức danh như sau:

+ Bước 1: Chọn nút Thêm mới từ màn hình Quản lý chức danh

+ Bước 2: Nhập dữ liệu Tên chức danh và Mô tả

+ Bước 3: Nhấn nút Tạo mới

2. Xem và sửa chức danh:

- Từ biểu tượng Xem và sửa người dùng click chuột vào, màn hình thông tin chi tiết ca làm việc hiển thị ra, chỉnh sửa các dữ liệu như phần thêm mới. 

 

- Sau khi chỉnh sửa xong nhấn nút Cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa.

3. Xóa chức danh:

- Từ biểu tượng Xóa người dùng click chuột vào đó và hệ thống hiển thị thông báo

 

- Chọn xóa để xóa bản ghi đó khỏi danh sách chức danh, Hủy để đóng thông báo.

4. Tìm kiếm chức danh:

- Nhập dữ liệu cần tìm kiếm góc bên trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị chức danh có từ khóa tìm kiếm như người dùng nhập.

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym