Khai báo thông tin gói dịch vụ

  1. Thêm mi gói cước:

- Bước 1: Click “Gói dịch vụ"

- Bước 2: Click “Tạo mới” , màn hình thêm mới gói cước hiển thị

- Bước 3 : Nhập các thông tin, trong đó các trường đánh dấu (*) là bắt buộc nhập, các giá trị có thể không nhập

Trong đó:

- Tên gói cước, Giá, Số lượng: Do người dùng tự nhập

- Ngày bắt đầu: Ngày người dùng tạo gói cước

- Ngày kết thúc: Là ngày gói cước không được bán ở phòng tập. Ví du: 01/01/2019 bạn không bán gói 30 buổi/ tháng. Sẽ cập nhật ngày kết thúc là 01/01/2019

- Kiểu sử dụng: Tùy chọn theo giờ, theo ngày, theo tháng, theo lần quẹt.Người dùng lưu ý sự khác biệt của các kiểu sử dụng. Ví dụ : “Theo lần quẹt”  thường phù hợp với các gói buổi, trường hợp khách đi tập theo buổi thì trừ buổi đó , khách không đi tập thì số lượng  buổi của khách k bị trừ. Tương tự sẽ có gói theo thứ.

Ngược lại kiểu sử dụng “theo tháng” khách hàng đi hay không hệ thống cũng sẽ tự động trừ buổi tập  và thời hạn hết hạn phụ thuộc vào “ngày kết thúc “ của gói tập. Tương tự với kiểu sử dụng theo giờ, theo ngày

- Ca tập: Chọn ca tập đã được hướng dẫn thêm trước đó.

- Phần hoa hồng bao gồm: Hoa hồng người bán, Hoa hồng nhân viên, Hoa hồng khách hàng giới thiệu tất cả đều được chọn theo tiền hoặc theo phần trăm => Sau đó người dùng nhập giá trị ở mỗi cột tương ứng sang bên cạnh

- Bước 4: Click “Tạo mới”  để hoàn thành đăng ký gói cước

2. Xem và sa gói cước dch v:

- Từ danh sách khách hàng chọn biểu tượng Xem và sửa sau đó nhập nội dung cần chỉnh sửa => Lưu lại để hoàn thành

khai báo thông tin dịch vụ

http://timesoft.vn/Images/2018-09-05_16-12-49_49220041350.png

3. Xóa gói cước:

Các bước để xóa gói cước dịch vụ như sau:

- Bước 1: Chọn biểu tượng xóa ở danh sách khách hàng

- Bước 2: Sau khi chọn xóa sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa gói cước=> Nhấn Xóa để xóa gói dịch vụ

khai báo thông tin dịch vụ

Lưu ý: Đối với trường hợp gói cước của bạn đã có khách hàng đăng kí sử dụng thì gói cước đó sẽ không xóa được. Thay vào đó bạn sẽ thay đổi trạng thái của gói cước bằng cách “tạm dừng” hoạt động gói cước

- Chọn vào biểu tượng xem và sửa gói cước

- Click vào “Tạm dừng”. Cập nhật

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym