Dịch vụ

Có 4 chức năng chính trong phần Dịch vụ đó là: Thêm mới gói cước, Xem và Sửa gói cước, Xóa gói cước, Tìm kiếm, Thêm mới nhanh nhóm dịch vụ, Cập nhập nhanh nhóm dịch vụ, Xóa nhanh nhóm dịch vụ

1. Thêm mới:

- Bước 1: Nhập các thông tin, trong đó các trường đánh dấu (*) là bắt buộc nhập, các giá trị có thể không nhập

Trong đó:

- Tên gói cước, Giá, Số lượng: Do người dùng tự nhập

- Kiểu sử dụng: Tùy chọn theo giờ, theo ngày, theo tháng, theo lần quẹt...

- Ca tập: Phần này người dùng có thể chọn ca tập đã có sẵn hoặc thêm mới ca cập bằng cách nhấn vào biểu tưởng  để thêm mới ca tập

- Nhóm dịch vụ : Phần này người dùng có thể chọn nhóm dịch vụ đã có sẵn hoặc thêm mới nhóm dịch vụ bằng cách nhấn vào biểu tượng  để thêm mới nhóm dịch vụ

 

- Chọn máy chấm công: Để hiện thị máy chấm công cho người dùng chọn thì cần thêm mới trong Mục Cài đặt/ Thiết lập/ Quản lý thiết bị kết nối(Phần này đã được hướng dẫn sử dụng ở phần Quản lý cấu hình)

- Phần hoa hồng bao gồm: Hoa hồng người bán, Hoa hồng nhân viên, Hoa hồng khách hàng giới thiệu tất cả đều được chọn theo tiền hoặc theo phần trăm => Sau đó người dùng nhập giá trị ở mỗi cột tương ứng sang bên cạnh

- Bước 2: Nhấn nút Thêm mới để hoàn thành đăng ký gói cước

2. Xem và sửa gói cước dịch vụ:

- Từ Danh mục gói cước chọn biểu tượng Xem và sửa sau đó nhập nội dung cần chỉnh sửa => Lưu lại để hoàn thành

3. Xóa gói cước:

Các bước để xóa gói cước dịch vụ như sau:

- Bước 1: Chọn biểu tượng xóa ở Danh mục gói cước

- Bước 2: Sau khi chọn xóa sẽ xuất hiện thông báo xác nhận xóa gói cước=> Nhấn Xóa để xóa gói dịch vụ

4. Tìm kiếm:

- Tìm kiếm theo Mã gói cước, Tên gói cước: Người dùng nhập mã gói cước hoặc Tên gói cước cần tìm kiếm sau đó nhấn Enter Danh sách gói cước sẽ hiển thị giá trị cần tìm kiếm

5. Thêm mới nhanh nhóm dịch vụ

- Bước 1: Người dùng nhập tên vào tên nhóm dịch vụ cần thêm mới

- Bước 2: Nhấn chọn nút Thêm mới

6. Cập nhập nhóm dịch vụ

- Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ cần cập nhập, nhập thông tin cần thay đổi

  • Bước 2: Nhấn nút cập nhập để cập nhập thông tin

7. Xóa nhóm dịch vụ

Chọn nhóm dịch vụ cần xóa sau đó nhấn đồng ý trên màn hình thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym