Hướng dẫn tạo mới và quản lý đồ tập, đồ bơi cho mượn

Thông tin đồ tập, đồ bơi cho phép người dùng khai báo số lượng cũng như tình trạng đồ tập, đồ bơi hiện có của cơ sở lên hệ thống.

1. Danh sách đồ tập

Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Quản lý đồ tập, đồ bơi”.

quản lý đồ tập

- Tất cả các đồ tập, đồ bơi có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách.

- Xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách đồ tập, đồ bơi bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

- Thêm mới đồ tập, đồ bơi bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm đồ tập, đồ bơi bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

quản lý đồ tập, đồ bơi

2. Thêm mới đồ tập, đồ bơi:

Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Quản lý đồ tập, đồ bơi”.

quản lý đồ tập, đồ bơi

Bước 2: Để thêm mới đồ tập, đồ bơi, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới đồ tập, đồ bơi bao gồm :

  • Mã đồ tập, đồ bơi: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
  • Tên đồ tập, đồ bơi
  • Giá: Thông tin về giá thuê tủ đồ trên 1 buổi
  • Giá đặt cọc : Giá cọc đồ tập, đồ bơi. Sau khi trả, sẽ được hoàn lại số tiền này.
  • Số lượng tồn : Tổng số lượng hiện có trên cơ sở thực tế
  • Số lượng cho mượn : Thống kê số lượng đồ tập, đồ bơi mà khách hàng đã mượn.
  • Mô tả

quản lý đồ tập, đồ bơi

=> Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin đồ tập, đồ bơi vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách đồ tập, đồ bơi. Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa đồ tập, đồ bơi bất kỳ:

=> Lưu ý : Chỉ được xóa thông tin đồ tập, đồ bơi chưa cho mượn.

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá