Hướng dẫn thêm mới quản lý lớp học.

1: Danh sách lớp học.

Vào chức năng “Cài đặt” và kích vào biểu tượng của menu “ Quản lý lớp học”

Tất cả danh sách lớp học có trên hệ thống sẽ được lưu trong danh sách.

Xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn vào nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách lớp học bằng cách nhấn vào biểu tượng “ Xem và chỉnh sứa”.

Thêm mới lớp học bằng cách nhấn nút “ Tạo mới”.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm lớp học bằng cách nhập thông tin hay tùy chọn hiển thị phía bên phải màn hình.

2: Thêm mới lớp học.

Bước 1: Vào chức năng “ Cài đặt” và kích hoạt vào biểu tượng của menu “ Quản lý lớp học”

Bước 2: Để thêm mới lớp học, nhấn chọn “ Tạo mới”.

Bước 3: Điền thông tin thêm mới lớp học bao gồm:

Mã lớp học: là dữ liệu bắt buộc và duy nhất.

Tên lớp : là dữ liệu bắt buộc và duy nhất.

Giá: Là dữ liêu bắt buộc.

Thời gian tập: bắt buộc.

Ca tập: Lựa chọn trong dữ liệu ca tập sẵn có.

Ngày tập: là dữ liệu bắt buộc

Huấn luyện viên: là dữ liệu bắt buộc, lựa chọn trong dữ liệu huấn luyện viên sẵn có.

Mô tả.

  • Lưu ý : Những trường có dâú (*) là bắt buộc.

 

Bước 4: Khi khai báo xong các thông tin nhấn nút “ Tạo mới”

Thông tin lớp học vừa thêm được lưu trên đầu danh sách lớp học. Tại đây người dùng có thể thêm sửa xóa lớp học.

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym