Hướng dẫn tạo mới và quản lý thông tin nhân viên.

Quản lý nhân viên giúp người dùng kiểm soát số lượng thông tin liên quan đến nhân viên.

1: Danh sách nhân viên.

Để vào quản lý danh sách nhân viên ta thực hiện những bước sau:

Vào “ Cài đặt” nhấn chọn “ Danh sách nhân viên”.

Trong màn hình này người dùng có thể xem được thống kê danh sách nhân viên.

Dễ dàng tìm kiếm thông tin nhân viên, tùy chọn hiển thị danh sách nhân viên tại phía bên phải màn hình.

Thêm mới một nhân viên.

Xem chi tiết ,cập nhật, xem lịch sử làm việc. thiết lập lịch làm việc và xóa nhân viên.

Có thể xuất file excel để dễ dàng cho việc quản lý..

 

2: Tạo mới nhân viên.

Bước 1: Tại màn hình quản lý nhân viên nhấn “ Tạo mới”. Màn hình thêm mới nhân viên xuất hiện.

Bước 2: Điển thông tin cho nhân viên:

Mã: là dữ liêu bắt buộc và duy nhất.

Họ và tên: Là dữ liệu bắt buộc.

Điện thoại: là dữ liệu bắt buộc.

Địa chỉ : là dữ liệu bắt buộc.

Loại hợp đồng: là dự liệu băt buộc.

Điển các thông tin khác nếu có.

Bước 3: Sau khi điển thông tin cho nhân viên nhấn “ Tạo mới” để hoàn thành.

Nhân viên sau khi tạo mới sẽ hiện ở đầu danh sách quản lý nhân viên.

3: Tìm kiếm.

- Nhập dữ liệu cần tìm kiếm góc bên trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị nhân viên có từ khóa tìm kiếm như người dùng nhập.

4: Xuất file excel.

- Click vào Xuất file hệ thống sẽ gửi danh sách nhân viên về máy tính người dùng 

5: Xem và sửa nhân viên

 

 Từ màn hình danh sách nhân viên có biểu tượng Xem và sửa người dùng Click chuột vào, form Cập nhật hiển thị ra thông tin chi tiết của nhân viên.

Click chuột vào, form Cập nhật hiển thị ra thông tin chi tiết của nhân viên.

- Chỉnh sửa thông tin: Người dùng muốn sửa lại thông tin phần nào thì đưa chuột tới ô đó và sửa lại, khi xong người dùng nhấn vào nút Cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa nhân viên.

6: Xem lịch sử đi làm của nhân viên.

 Nhấn chọn biểu tượng Xem lịch làm việc ở danh sách nhân viên, form lịch làm việc hiển thị chi tiết

- Chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày bắt buộc nhập để hệ thống tìm kiếm ra kết quả chính xác nhất.

- Trường tìm kiếm phụ là trường Ca làm việc, nhập từ ngày đến ngày kèm trường ca làm việc, hệ thống sẽ tìm kiếm theo 3 dữ liệu nhập vào.

- Phần này giúp người dùng tìm kiếm ca làm việc của nhân viên dễ hơn, nhanh hơn.

7: Thiết lập lịch làm việc cho nhân viên.

 

Nhấn chọn biểu tượng Thiết lập lịch làm việc ở danh sách nhân viên, form Quản lý ca làm việc của nhân viên hiển thị.

Trong màn hình quản lý ca làm việc của nhân viên sẽ hiển thị thông tin nhưng ca làm việc của nhân viên đó.

Người dùng có thể thực hiện xem chị tiết, sửa, xóa hoặc tạo mới ca tập cho nhân viên.

a. Xem chi tiết và sửa ca làm việc của nhân viên.

Bước 1: nhấn biểu tượng mắt xanh ( xem và sửa ca nhân viên)

Màn hình chi tiết ca làm việc hiển thị

Thực hiển thay đổi thông tin ca làm việc nhấn “ Lưu” để hoàn thành.

b. Xóa ca làm việc của nhân viên.

Tại màn hình quản lý ca làm việc của nhân viên chọn biểu tượng “ Xóa”.

c. Tạo mới ca làm việc cho nhân viên.

Để tạo mới ca làm việc cho nhân viên thực hiện các bước sau.

Bước 1: Tại màn hình quản lý ca làm việc của nhân viên nhấn chọn “ Tạo mới”

Màn hình thêm mới ca làm việc xuất hiện.

Bước 2: Nhập thông tin cho ca làm việc.

Bước 3: Nhấn “ Lưu” để lưu ca làm việc cho nhân viên.

8: Xóa nhân viên.

Tại màn hình quản lý danh sách nhân viên nhấn chọn biểu tượng “ Xóa” để xóa nhân viên

 

 


 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym