Danh sách nhân viên

1.Thêm mới nhân viên

Bước 1: Người dùng chọn vào menu “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “Danh sách nhân viên”

 

Bước 3: Click  “Tạo mới” màn hình tạo mới nhân viên sẽ hiển thị

 

Bước 4: Nhập thông tin nhân viên như tên nhân viên, số điện thoại, tên đăng nhập để truy cập vào hệ thống ...

  • Nhập các thông tin khách hàng. Lưu ý: Mã nhân viên, Tên nhân viên, số điện thoại, địa chỉ, loại hợp đồng lao động là thông tin bắt buộc, thông tin mã nhân viên của các nhân viên không được trùng nhau.
  • Đối với một số nhân viên cần có quyền truy cập vào hệ thống có thể gán tên đăng nhập cho nhân viên đó trong mục “Tên đăng nhập”.

Bước 5: Nhấp chọn vào nút “Tạo mới” hoàn thành việc thêm mới nhân viên.

Để kiểm tra nhân viên vừa thêm mới thành công hay chưa, ta nhấn chọn vào biểu tượng của menu danh sách nhân viên để kiểm tra.

2. Xem và sửa nhân viên:

- Từ màn hình danh sách nhân viên có biểu tượng Xem và sửa người dùng Click chuột vào, form Cập nhật hiển thị ra thông tin chi tiết của nhân viên.

- Chỉnh sửa thông tin: Người dùng muốn sửa lại thông tin phần nào thì đưa chuột tới ô đó và sửa lại, khi xong người dùng nhấn vào nút Cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa nhân viên.

3. Xem lịch làm việc nhân viên:

- Nhấn chọn biểu tượng Xem lịch làm việc ở danh sách nhân viên, form lịch làm việc hiển thị chi tiết

- Chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày bắt buộc nhập để hệ thống tìm kiếm ra kết quả chính xác nhất.

- Trường tìm kiếm phụ là trường Ca làm việc, nhập từ ngày đến ngày kèm trường ca làm việc, hệ thống sẽ tìm kiếm theo 3 dữ liệu nhập vào.

- Phần này giúp người dùng tìm kiếm ca làm việc của nhân viên dễ hơn, nhanh hơn.

4. Thiết lập lịch làm việc

Nhấn vào biểu tượng thiết lập lịch làm việc ở danh sách nhân viên, form Quản lý lịch làm việc của nhân viên hiện lên

Nhấn vào nút Tạo mới để thêm mới ca làm việc của nhân viên

- Nhập tên lịch làm việc để quản lý dễ hơn.

- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc: Ngày bắt đầu ca bắt buộc nhập, ngày kết thúc có thể nhập hoặc không.

- Chu kỳ ca làm việc: Tuần, Tháng, Luân phiên có thể chọn 1 trong 3 tùy vào cơ sở phòng tập.

- Ca làm việc thêm ở Quản lý ca làm việc sẽ hiển thị ở khung dưới, đánh dấu vào ca làm việc và thứ tương ứng để nhân viên được chọn sẽ cấu hình với ca làm việc đó, nếu đi sai ca sẽ tính không đi làm và công = 0

- Cuối cùng nhấn nút Lưu để hoàn thành thêm mới ca làm việc nhân viên.

5. Xóa nhân viên:

- Từ biểu tượng Xóa người dùng click chuột vào đó và hệ thống hiển thị thông báo

- Chọn xóa để xóa bản ghi đó khỏi danh sách nhân viên, Hủy để đóng thông báo.

6. Tìm kiếm:

- Nhập dữ liệu cần tìm kiếm góc bên trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị nhân viên có từ khóa tìm kiếm như người dùng nhập.

6. Xuất file:

- Click vào Xuất file hệ thống sẽ gửi danh sách nhân viên về máy tính người dùng 

 

 

 

 


 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym