Quản lý nhóm vé

Quản lý nhóm vé cho phép người dùng quản lý thông tin nhóm vé, thêm mới nhóm vé, xem và sửa nhóm vé, xóa nhóm vé, tìm kiếm nhóm vé

  • Thao tác khai báo như sau :

Vào Menu “Cài đặt” và kích chọn vào “Quản lý nhóm vé”.

Tất cả các Nhóm vé có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách, xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách Nhóm vé bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

Thêm mới Nhóm vé bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm Nhóm vé bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

1.Thêm mới Nhóm vé:

Bước 1: Vào Menu “Cài đặt” và kích chọn vào “Quản lý nhóm vé”.

Bước 2: Để thêm mới Nhóm vé, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới Nhóm vé bao gồm :

            - Mã : Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất

            - Tên: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất

            - Mô tả

         

=> Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin nhóm vé vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách Quản lý nhóm vé.Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa nhóm vé bất kỳ

2. Xem và sửa thông tin nhóm vé

Bước 1: Chọn vào biểu tượng Xem và sửa ở trên màn hình thông tin nhóm vé mà người dùng muốn chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin mà người dùng muốn thay đổi, sau đó chọn “Cập nhập” để lưu thông tin vừa mới thay đổi

3. Xóa thông tin nhóm vé

Chọn vào biểu tượng Xóa trên màn hình ở thông tin nhóm vé mà người dùng muốn xóa

Màn hình thông báo “ Bạn có muốn xóa bản ghi loại vé tập không” hiển thị, chọn Xóa để thực hiện xóa thông tin vừa chọn và Hủy để tắt màn hình thông báo xóa

4. Tìm kiếm thông tin nhóm vé

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhóm vé theo nội dung tìm kiếm

Nhập thông tin nhóm vé mà người dùng muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm ở bên trái góc màn hình

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym