Quản lý thu chi trên hệ thống

Tính năng Tài chính cho phép người dùng có cái nhìn chi tiết hơn về tổng thu chi từng nguồn trên hệ thống.

- Tại màn hình chọn “ Tài chính”

 1. Thêm mới phiếu thu

Bước 1:  Chọn nút “Lập phiếu thu”.

Bước 2: Nhập các thông tin thêm mới phiếu thu

      - Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:

      - Thời gian lập phiếu.

      - Loại thu: Lựa chọn loại thu trong danh sách

      - Nhóm người nộp: Tìm kiếm nhóm người nộp/nhận cho phiếu thu

      - Tên người nộp: Nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách.

      - Giá trị phiếu thu

      - Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

Bước 3: Click "Lưu"

 2. Thêm mới phiếu chi

 Bước 1: 

- Để lập phiếu chi tiền mặt hoặc chi trong tài khoản ngân hàng, bạn chọn nút “Lập phiếu chi”.

- Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu chi cần điền như sau:

 Bước 2: Nhập các thông tin thêm mới phiếu thu

      - Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:

      - Thời gian lập phiếu.

      - Loại chi: Lựa chọn loại phiếu chi ở trong danh sách

      - Nhóm người nhận: Tìm kiếm nhóm người nhận cho phiếu  chi

      - Tên người nhận: Nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách.

      - Giá trị phiếu chi

      - Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền chi

Bước 3: Click "Lưu"

 

 

3. Tìm kiếm 

Tìm kiếm, sắp xếp phiếu thu - chi

- Để xem danh sách tất cả phiếu thu/chi, cũng như thông tin về từng phiếu, bạn vào mục “Tài chính”

 

3.1. Tra cứu thu chi tiền mặt

 Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu thu/chi, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách theo các biểu tượng các nút dưới đây.

 

 

3.2. Tra cứu thi chi theo hình thức chuyển khoản ngân hàng

Chọn thông tin tài khoản ngân hàng cần tra cứu 

=> Danh sách phiếu thu chi chỉ hiển thị những phiếu có hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng đã chọn

 

Các hình thức tra cứu khác tương tự như tra cứu tiền mặt

3.3. Tra cứu tổng quỹ

Các hình thức tra cứu khác tương tự như tra cứu tiền mặt

=> Dữ liệu hiển thị trong danh sách không phân biệt tiền mặt hoặc ngân hàng. 

Tại đây, người dùng có thể theo dõi được chi tiết thu - chi của từng giao dịch trên hệ thống.

- Người dùng có thể chọn thông tin các cột muốn hiển thị bằng cách chọn vào biểu tượng hình ô vuông ở bên phải góc màn hình và tích chọn vào thông tin cột muốn hiển thị

- Để xuất file sổ quỹ ra excel, bạn kích chọn Xuất file

4. Cập nhật phiếu thu/ chi
4.1.  Cập nhập

Hệ thống chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin phiếu thu - chi tạo tự động.

Bước 1:  Để cập nhật phiếu thu/ chi, bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần cập nhật

Bước 2:  Kích Mở phiếu, hệ thống sẽ hiện thị bảng cập nhật phiếu thu/chi 

 - Với các phiếu thu chi được tạo trên sổ quỹ, cập nhật thông tin: Thời gian, Loại thu/chi, Ghi chú

 - Với các phiếu thu chi tạo tự động gắn với đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, nhập hàng, trả hàng nhập, đăng ký dịch vụ, trả nợ thì không được phép chỉnh sửa.

4.2. Hủy phiếu thu - chi

- Bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/ chi cần hủy, kích Mở phiếu:

- Kích Hủy bỏ, chọn Đồng ý để xác nhận hủy bỏ phiếu thu/chi

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym