Hướng dẫn thêm mới và quản lý danh sách thẻ

1. Danh sách thẻ

Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Quản lý thẻ”.

quản lý thẻ

- Tất cả các thẻ có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách.

- Xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách thẻ bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

quản lý thẻ

=> Lưu ý : Đối với những thẻ đang được sử dụng hoặc đã được kích hoạt trên các thiết bị kiểm soát như máy chấm công thì không được phép xóa, việc xóa sẽ gây ảnh hưởng tới việc chấm công, check-in vào ra trên hệ thống.
 

2. Thêm mới thẻ


Thêm mơi danh sách thẻ có 2 cách:


Cách 1: Thêm mới thẻ thủ công : Cho phép người dùng thêm mới từng loại thẻ vào danh sách. ( Lưu ý : trường hợp này chỉ thuận tiện đối với việc khởi tạo danh sách thẻ với số lượng ít, mã thẻ đẩy lên không liên tục ).

Cách 2: Thêm mới theo danh sách trên file excel: Cho phép người dùng đẩy thông tin thẻ hàng loạt theo file excel.

Chi tiết từng cách như sau :

Cách 1: Thêm mới thẻ thủ công

    - Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Quản lý thẻ”

quản lý thẻ

    - Bước 2: Để thêm mới thẻ, nhấn chọn nút “Tạo mới”. 

quản lý thẻ

    - Bước 3: Điền các thông tin thêm mới thẻ bao gồm :

          - Mã thẻ: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất. Mã thẻ in chìm trong thẻ. Bao gồm 10-12 ký tự số

          - Số ghi trên thẻ : Là số thẻ gồm 4-5 chứ số hiển thị trên bề mặt thẻ

          - Loại thẻ : Lựa chọn lọai thẻ được định nghĩ như thẻ hội viên, thẻ tủ đồ v.v 

          - Mô tả

=> Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

quản lý thẻ


Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

 

Thông tin thẻ vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách thẻ.Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa thẻ mong muốn:


quản lý thẻ


Cách 2: Thêm mới thẻ theo danh sách trên file excel.

Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Quản lý thẻ”.

Bước 2: Để thêm mới thẻ, nhấn chọn nút “Tạo mới”. Từ menu chọn “Thêm theo file Excel”

Bước 3: Nhấn vào nút chọn tệp : Chọn file excel đã lưu trước đó trên máy tính vào hệ thống.

     -Trường hợp chưa có sẵn file excel, có thể tải về mẫu file excel để thêm vào danh sách bằng cách nhấn vào nút “Tải mẫu file import”. Người dùng đẩy vào danh sách thẻ theo mẫu file đã tải về.

quản lý thẻ

Bước 4: Sau khi chọn file excel thành công, nhấn nút “Tải danh sách thẻ”. Khi đó danh sách thẻ hợp lệ sẽ hiển thị trong bảng bên dưới. 

Bước 5: Nhấn nút “Lưu”. Danh sách thẻ vừa đẩy lên thành công sẽ hiển thị trong màn hình danh sách

Thông tin thẻ vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách thẻ.Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa thẻ mong muốn.

quản lý thẻ

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá