Hướng dẫn quản lý thông tin ca tập

1. Danh sách ca tập, tìm kiếm, chỉnh sửa 

Vào chức năng “Quản lý dịch vụ”, kích chuột vào biểu tượng của menu “Quản lý thời gian, ca tập”. Tại đây, màn hình danh sách các ca tập trên hệ thống sẽ hiển thị

Danh mục ca tập để khai báo thông tin các ca tập trong ngày cho hội viên lựa chọn. Các bước thực hiện như sau

- Tất cả các ca tập có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách., xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và đóng danh sách ca tập bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

- Thêm mới ca tập bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách.

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm ca tập bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

2. Thêm mới ca tập:

Bước 1: Vào chức năng “Quản lý dịch vụ”, kích chuột vào biểu tượng của menu “Quản lý thời gian, ca tập”. Thao tác tương tự như trên.

Bước 2: Để thêm mới ca tập, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới ca tập bao gồm :

  • Mã ca tập, Tên ca tập: Là những dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất.
  • Lưu ý, các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

- Thông tin ca tập vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách ca tập .Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa ca tập bất kỳ:

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá