Nhập - Xuất và Quản lý kho dược liệu

Đối với các cở sở kinh doanh phương diện làm đẹp như Spa, Slon Tóc, Thẩm Mỹ , pha chế đồ uống, cafe..v..v

=> Hệ thống cung cấp màn hình quản lý được thêm thông tin dược liệu trong kho hàng, 

Thao tác mở kho dược liệu ngay trong màn hình quản lý thông tin kho hàng:

 

Màn hình "Kho dược liệu" hỗ trợ quản lý thông tin định lượng còn lại của từng sản phẩm pha chế sau mỗi lần trị liệu.

Hệ thống cung cấp chức năng để nhập - xuất sản phẩm từ kho hàng sang kho dược liệu để pha chế vè ngược lại :

1. Nhập kho dược liệu/ nguyên liệu

Có 2 cách để mở màn hình thêm mới dược liệu :

- Cách 1 : Mở trự tiếp từ nút "Nhập kho dược liệu" ngay phía trên màn hình thông tin kho dược liệu

- Cách 2: Mở menu "Nhập kho dược liệu" và nhấn nút "Tạo mới"

 

Màn hình thêm mới thông tin hàng hóa vào kho như sau :

- Chọn hàng hóa cần để pha chế, nhập số lượng cần

- Nhập tiếp các thông tin bắt buộc như nhân viên nhập hàng, thời gian nhập v.v

- Nhấn nút "Hoàn Thành" để lưu thông tin nhập hàng vào kho.

 

- Thông tin nhập hàng được lưu thành từng hóa đơn cho tiện việc quản lý tại màn hình sau :

Tại đây có thể xem lại, hủy hóa đơn hoặc in hóa đơn

2. Xuất kho dược liệu

Tương tự nhập kho dược liệu, xuất akho dược liệu cũng mở được từ 2 cách:

- Cách 1: mở  từ nút "Xuất kho dược liệu" ngay phía trên màn hình kho dược liệu

- Cách 2: Mở menu " Xuất kho dược liệu" sau nó chọn mở nút "Tạo mới"

 

Màn hình thêm mới thông tin hàng hóa vào kho như sau :

- Chọn hàng hóa cần trả lại kho hàng hóa, nhập số lượng cần

- Nhập tiếp các thông tin bắt buộc như nhân viên thực hiện, thời gian thực hiện.

- Nhấn nút "Hoàn Thành" để lưu thông tin 

 

- Thông tin xuất hàng cũng được lưu thành từng hóa đơn cho tiện việc quản lý tại màn hình sau :

Tại đây có thể xem lại, hủy hóa đơn hoặc in hóa đơn

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá