Quản trị người dùng

1.Tạo mới người dùng

Hướng dẫn tạo mới và quản lý người dùng đăng nhập được tài khoản trên hệ thống

Bước 1: Người dùng chọn vào menu “Cài đặt”

 Bước 2: Chọn “Quản trị người dùng” .

Bước 3: Chọn mở nút “Thêm mới” màn hình tạo mới người dùng sẽ hiển thị

Bước 4: Nhập thông tin nhân viên như tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên đầy đủ , số điện thoại ...

  • Tên đăng nhập: Chỉ được nhập tên đăng nhập là ký tự chữ hoặc số. không chứa ký tự đặc biệt, chữ có dấu hoặc dấu “Cách”
  • Mật khẩu: Nhập được ký tự bất kỳ.
  • Lựa chọn nhóm quyền để gán cho người dùng :

Hoặc có thể chọn vai trò cho nhân viên đã được phân quyền chức năng đã được tạo trước đó

 

Danh sách nhóm quyền vừa tạo ở trên được hiển thị trong vùng “Chức năng” cho phép chọn gán quyền đó cho người dùng. Sau khi tích chọn menu nào, người dùng chỉ có thể truy cập được vào các chức năng đã tích chọn

Bước 5: Nhấp chọn vào nút “Tạo mới” hoàn thành việc thêm mới người dùng.

Để kiểm tra người dùng vừa thêm mới thành công hay chưa, ta nhấn chọn vào biểu tượng của menu “Cài đặt”, chọn “ Quản trị người dùng” để kiểm tra.

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin người dùng bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm

Và có thể lọc danh sách theo vai trò của người dùng

 

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym