Hướng dẫn thêm mới và quản lý thông tin của Huấn Luyện Viên

Thông tin huấn luyện viên cho phép người dùng cấu hình các huấn luyện viên làm việc tại cơ sở.

1. Danh sách HLV

Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Thông tin huấn luyện viên”.

quản lý huấn luyện viên

- Tất cả các huấn luyện viên có trên hệ thống đều được lưu trong danh sách.

- Xóa một đối tượng trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng nút “Xóa” và chỉnh sửa danh sách huấn luyện viên bằng cách nhấn vào biểu tượng nút “Xem và chỉnh sửa”.

- Thêm mới huấn luyện viên bằng cách nhấn vào các nút “Tạo mới” trong màn hình danh sách .

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm huấn luyện viên bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình.

quản lý huấn luyện viên

2. Thêm mới huấn luyện viên

Bước 1: Vào Chức năng “Quản lý dịch vụ” và kích chọn vào biểu tượng của menu “Thông tin huấn luyện viên”.

quản lý huấn luyện viên

Bước 2: Để thêm mới huấn luyện viên, nhấn chọn nút “Tạo mới”.

Bước 3: Điền các thông tin thêm mới huấn luyện viên bao gồm :

  • Mã huấn luyện viên: Là dữ liệu bắt buộc nhập và duy nhất
  • Tên huấn luyện viên
  • Địa chỉ, số điện thoại, Email
  • Giá, lương : Thông tin về giá thuê HLV trên 1 buổi
  • Ngày bắt đầu làm, ngày nghỉ việc : Thông tin hợp đồng
  • Nhân viên tương ứng : Trường hợp HLV là nhân viên của chi nhánh, chọn tên nhân viên là HLV tương ứng.
  • Trạng thái: Tình hình làm việc của HLV trên thực tế.
  • Mô tả

      quản lý huấn luyện viên

=> Lưu ý: Các ô có dấu (*) là các ô bắt buộc nhập.

Bước 4: Khi khai báo xong nhấn nút “Tạo mới”

Thông tin huấn luyện viên vừa thêm mới được lưu trong màn hình danh sách huấn luyện viên.Tại đấy, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, xóa huấn luyện viên bất kỳ:

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá