Xử lý thẻ hỏng mất

Chức năng Xử lý thẻ hỏng, mất cho phép người dùng khai báo các loại thẻ đã bị hỏng, mất và xử lý các thẻ hỏng, mất

Để mở danh sách thẻ hỏng/mất, người dùng thực hiện thao tác như sau :

Bước 1: Vào Menu “Cài đặt”, kích chọn vào “Xử lý thẻ hỏng mất”

Bước 2 : Màn hình Danh sách thẻ hỏng / mất được hiển thị

Khai báo thẻ hỏng/ mất bằng cách nhấn vào các nút “Khai báo thẻ hỏng mât” trong màn hình danh sách .

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin thẻ hỏng/ mất bằng cách nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm phía bên trái màn hình hoặc tìm kiếm theo trạng thái, loại thẻ

  1. Khai báo thẻ hỏng/ mất

Bước 1: Vào Menu “Cài đặt”, kích chọn vào “Xử lý thẻ hỏng mất”

Bước 2: Để khai báo thẻ hỏng/ mất, bấm chọn vào “Khai báo thẻ hỏng/mất”

Nhập vào số thẻ cần khai báo hỏng/ mất, người dùng có thẻ khai báo nhiều thẻ cùng một lúc

Chọn “Đồng ý” để hoàn thành việc khai báo thẻ hỏng mất

  1. Xử lý thẻ hỏng/ mất

Để xử lý thẻ hỏng/ mất, bấm chọn vào nút “Xử lý thẻ hỏng/ mất” trên màn hình

Người dùng có thể tích chọn vào các thẻ hiện sẵn trên màn hình danh sách thẻ hoặc tìm kiếm theo mã thẻ, số thẻ

Chọn “Đồng ý” để hoàn thành việc xử lý thẻ hỏng/ mất

Các thẻ đã được xử lý sẽ chuyển sang trạng thái hỏng/ mất

Với nhưng thẻ đang ở trạng thái Chờ xử lý thì người dùng có thẻ khôi phục thẻ bằng cách sau :

  1. Tìm kiếm thẻ hỏng/ mất

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thẻ hỏng/ mất theo nội dùng, trạng thái và loại thẻ

 

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym