ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

06/10/2017 02:56   by Admin

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý TimeSoft, phiên bản chính thức được JDISoft phát hành và chạy dưới tên miền chính thức www.timesoft.vn và ứng dụng TimeSoft. JDISoft duy trì trang thông tin điện tử www.timesoft.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bên mua đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của JDISoft, Bên mua phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. JDISoft có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bên mua có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.timesoft.vn. Nếu Bên mua tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bên mua chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bên mua đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của JDISoft.


2. SỬ DỤNG HỢP PHÁP
Bên mua phải nhận thức và chấp nhận rằng Bên mua có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bên mua không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.


3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Website www.timesoft.vn, ứng dụng TimeSoft với các tên gọi TimeGym, TimeYoga, TimeSpa, TimePool đều thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Phần mềm JDISoft.
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của JDISoft. JDISoft cho phép được xem, tải về và in nội dung khi sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại, không chỉnh sửa nội dung. Ngoại trừ việc cho phép như trên, không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của JDISoft.

 

4. BẢO MẬT THÔNG TIN
Bên mua phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào phần mềm để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bên mua và JDISoft. JDISoft không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm của Bên mua do sự bất cẩn của Bạn. JDISoft khuyến cáo Bên mua đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, JDISoft cam kết giữ kín mọi thông tin của Bên mua khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của JDISoft và không tiết lộ cho bên thứ ba. JDISoft chỉ thay đổi thông tin của Bên mua trên Website và phần mềm TimeSoft khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bên mua

 

5. XỬ LÝ SỰ CỐ
Bên mua có trách nhiệm thông báo ngay cho JDISoft khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với JDISoft để khắc phục sớm nhất cho Bên mua. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bên mua có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bên mua hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, JDISoft luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên JDISoft sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bên mua.


6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
JDISoft sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, phần mềm TimeSoft; trang thiết bị và dữ liệu của Bên mua hoặc dữ liệu khách hàng của Bên mua vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của JDISoft.
Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bên mua đồng ý rằng JDISoft, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của JDISoft sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của JDISoft.
JDISoft sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.timesoft.vn Ngoài ra, Bên mua cũng hiểu rằng, JDISoft không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bên mua sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. JDISoft khuyến nghị Bên mua tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. JDISoft không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bên mua sau khi sử dụng dịch vụ.


7. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ
Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. JDISoft không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên JDISoft và các nhân viên của JDISoft cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.
Bên mua cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, JDISoft cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.


8. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bên mua có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng hoặc tại Video hướng dẫn . JDISoft có thể sẽ không cung cấp cho Bên mua bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được JDISoft gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Bên mua đăng ký tài khoản thành công.


9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG
Bạn hiểu và chấp nhận rằng JDISoft có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của JDISoft, mọi yêu cầu của Bên mua về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bên mua có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.


10. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG
Bên mua có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. JDISoft không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bên mua tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.


11. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG
Bên mua hiểu và chấp nhận rằng JDISoft có quyền truy cập khu vực riêng của Bên mua khi được Bên mua đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố, Bên mua yêu cầu trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.
Bên mua hiểu và chấp nhận rằng Bên mua không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của JDISoft, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.


12. THÔNG TIN LIÊN LẠC
JDISoft khuyến khích Bên mua liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng TimeSoft qua hotline 0163.401.9352. Bên mua có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.
Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Bạn từ email marketing@jdisoft.com. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bên mua nhận được email không đến từ nguồn trên, JDISoft khuyến nghị Bên mua liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.
JDISoft khuyến cáo Bên mua chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email marketing@jdisoft.com. JDISoft không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bên mua được bảo mật nếu Bên mua gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của JDISoft.


13. THƯƠNG HIỆU
Thương hiệu TimeSoft, Logo TimeSoft… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của JDISoft tại Việt Nam. JDISoft có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Bạn không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu TimeSoft, logo TimeSoft và phải sử dụng theo đúng quy định của JDISoft.


14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.


15. ỨNG DỤNG TIMESOFT

Nếu bạn đã tải về Ứng dụng Timesoft từ Apple Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:
Điều khoản này là thỏa thuận giữa Bên mua và TimeSoft, và không phải với Apple hay Google. JDISoft (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng Timesoft. Bên mua hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ bạn trong sử dụng Ứng dụng TimeSoft;
Khi sử dụng Ứng dụng TimeSoft, Bên mua hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng TimeSoft lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn Bên mua. Bên mua hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bên mua sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;
Ứng dụng TimeSoft được cài đặt trên thiết bị của Bên mua có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; JDISoft không đảm bảo dữ liệu bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;
Bên mua hiểu và chấp nhận rằng Bên mua phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng TimeSoft trong tầm kiểm soát và an toàn; JDISoft không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Bên mua bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Bên mua;
Bên mua phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

 

16. DỊCH VỤ BÊN THỨ BA
Việc Bên mua sử dụng dịch vụ gia tăng của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bên mua và JDISoft được qui định trong Hợp đồng dịch vụ; và Bên mua sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ gia tăng do các Bên thứ ba cung cấp.

 

Ban Giám đốc JDISoft

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá