Chiến Lược Kinh Doanh Của Một Công Ty Về Sức Khỏe Và Thể Hình - Case Study về Fitness First, Anh Quốc

18/06/2019 09:04   by Admin

Có thể bạn quan tâm

 

Câu Hỏi:

Làm một báo cáo về ngành sức khỏe và thể hình, lập một bản tóm tắt dự án ngắn gọn và xúc tích về thị trường mục tiêu, các phân khúc thị trường và định vị sản phẩm trên thị trường. Nhận xét về cả yếu tố môi trường vĩ mô và yếu tố môi trường vi mô đã ảnh hưởng đến công ty.

Câu Trả Lời:

Giới thiệu:

Marketing của các công ty được coi là khía cạnh quan trọng nhất để mưu đồ sự hiện diện và sự phát triển trong thị trường lựa chọn và các phân khúc tiêu thụ (Armstrong et al.,2012). Có những quan sát và khía cạnh có thể xảy ra đối với các nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng và những điều đó sẽ được xem xét một cách toàn diện trong các nhu cầu và yêu cầu cụ thể.

Các công ty sức khỏe và thể lực cần trình bày về sự hiểu biết và kết quả sẽ đạt được cho người tiêu dùng với một sự thuyết trình kinh doanh và sự vốn hóa kinh doanh hoàn hảo.

Trong báo cáo này, công ty được xem xét là Fitness First, đây là câu lạc bộ sức khỏe và thể lực tư nhân lớn nhất toàn cầu. Những hiểu biết về công ty cũng sẽ được phân tích trong các cơ cấu marketing và hệ thống kinh doanh khác nhau để nêu ra được những kiến ​​thức và hiểu biết về chiến lược kinh doanh (Teece , 2010).

Các khía cạnh về marketing và các khía cạnh về môi trường cũng được xem xét và trình bày trong bài báo cáo này và sự tác động đến nhận thức, và hành vi của người tiêu dùng cũng đã được xác định rõ ràng.

Thông tin về công ty Fitness First, Anh quốc:

Công ty Fitness First thuộc sở hữu của ban quản lý quỹ Oaktree Capital và được coi là chuỗi câu lạc bộ thể dục và sức khỏe tư nhân lớn nhất thế giới!

Công ty được thành lập vào năm 1993 và hiện tại, chuỗi này bao gồm gần 550 câu lạc bộ trên toàn thế giới và bao gồm 1 triệu thành viên tại hơn 15 quốc gia. Chỉ riêng tại Vương quốc Anh, có gần 100 câu lạc bộ của câu lạc bộ Fitness First bao gồm khoảng 250,000 thành viên. Công ty cũng đã mua lại các câu lạc bộ Living Well Lady thuộc sở hữu của tập đoàn Hilton tại Úc (Fitnessfirst.co.uk, 2015).

Công ty cũng đã mua lại chuỗi Healthland bao gồm gần 10 câu lạc bộ và do vậy công ty đã lan rộng được sự hiện diện của mình trên toàn thế giới.

Công ty có các phân khúc mục tiêu và người tiêu dùng cụ thể trên các quốc gia khác nhau với các đề xuất kinh doanh khác nhau và có các hoạt động marketing và quảng cáo khác nhau. Tât cả được hợp nhất trong một kịch bản kinh doanh và sự chú ý kinh doanh trong các phân khúc về kinh doanh và sức khỏe.

Chiến lược STP:

Chiến lược kinh doanh của công ty bao gồm các yếu tố khác nhau như sự phân khúc, nhắm mục tiêu và chiến lược định vị và chúng cũng được tích hợp trong các sự tiếp cận kinh doanh của doanh nghiệp (Armstrong et al., 2012).

Chiến lược STP của Fitness First cũng được thảo luận ở đây để nghiên cứu về sự thành công của nó trong việc đạt được các cơ hội hoàn hảo và tiêu chí phát triển cùng với các tiêu chuẩn và sự chú ý trong tương lai.

1. Chiến lược phân khúc

Phân khúc là một khía cạnh quan trọng đối với triển vọng kinh doanh và marketing, và những điều này sẽ được điều chỉnh và biện minh trong các phân khúc người tiêu dùng được lựa chọn, để phát triển sự chú ý đúng đắn vào thị trường.

Công ty Fitness First đã phân khúc thị trường với các biến số nhân khẩu họctâm lý học khác nhau và chúng cũng dựa trên sự tích hợp vị trí địa lý với mục tiêu đạt được và phát triển đúng đắn của chiến lược (Kapferer, 2012).

Công ty đã phân khúc người tiêu dùng dựa trên phân khúc thu nhập của họ, hay phân khúc nhân khẩu học của họ như tuổi tác và các biến số khác được lựa chọn.

Sau đó là những mối quan tâm đối với sức khỏe và các thông tin chi tiết khác về nhận thức của thị trường tiêu thụ, cũng được phân khúc trong người tiêu dùng.

Cả hai loại người tiêu dùng chuyên nghiệp và không chuyên sẽ được điều chỉnh và được thiết kế chuyên dụng trong thị trường phân khúc.

2. Chiến lược nhắm mục tiêu

Những người được nhắm mục tiêu trong thị trường đại chúng được xác định rõ ràng, cụ thể trong phạm vi về thu nhập độ tuổi với sự chú ý tâm lý của họ đối với sức khỏe và thể lực.

Trong thế giới ngày nay, có những người tiêu dùng khác nhau như những người nội trợ, phụ nữ trung niên hoặc những người chuyên nghiệp đang quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và thể lực của họ.

Tầng lớp kinh tế xã hội của những người nhóm A,B và C1 chú ý nhiều hơn đến các nhận thức về thể dục và sức khỏe và họ là những khách hàng mục tiêu mà công ty nhắm đến nhiều nhất.

Người tiêu dùng sẽ chú ý hơn đến các câu lạc bộ thể dục vào thời gian rảnh rỗi của họ và họ cũng đang có nhu cầu muốn có một lối sống tốt hơn và gặp được các cơ hội tốt hơn. Công ty Fitness First đã nhắm mục tiêu chính xác vào những người có những nhu cầu và yêu cầu cụ thể này và những người có đủ thu nhập để có khả năng tham gia vào các câu lạc bộ Fitness First.

3. Chiến lược định vị

Fitness First đã cố gắng định vị mình là câu lạc bộ thể hình cao cấp và do đó, họ đã cố gắng thiết lập câu lạc bộ của mình như một thực thể doanh nghiệp thuyết phục hơn với sự chú ý toàn diện đối với các cơ hội kinh doanh và marketing.

Công ty kết hợp với các tòa nhà thương mại cụ thể hoặc các địa điểm cao cấp với để lôi kéo sự chú ý hoàn hảo từ những người tiêu dùng cụ thể (Buhler và Nufer, 2012). Có những nhân viên văn phòng và những người chuyên nghiệp khác nhau đã được nhắm đến từ chiến lược này.

Và công ty cũng đã cố gắng mở các câu lạc bộ của mình ở những nơi có tầng lớp xã hội cao ngăn cách với nơi mà tầng lớp lao động có thể tham gia vào các câu lạc bộ thể hình.

Công ty đã cố gắng được định giá với các dịch vụ và sản phẩm cụ thể được tích hợp trong hệ thống định vị thương hiệu mà đã được phân tích thẩm định bằng bản đồ thứ nguyên với các đối thủ cạnh tranh.

Các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô:

Các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô sẽ được trình bày và hệ thống lại. Thông qua đó chúng ta có thể hiểu được các thông tin chi tiết về doanh nghiệp.

Và các yếu tố này sẽ được liên kết và phân tích đánh giá trong các biến số cụ thể mà đã được nghiên cứu và phê chuẩn.

1. Các yếu tố vĩ mô

Các yếu tố vĩ mô hay các yếu tố môi trường là các yếu tố bên ngoài, sẽ được thảo luận và trình bày với sự hiểu biết và cơ cấu chi tiết được đặt trong các thuộc tính và triển vọng tương lai của công ty.

Công ty phải hiểu được những yếu tố đó trước, và sau đó sẽ đánh giá kết hợp chặt chẽ những yếu tố đó với các yếu tố cụ thể như chính trị, kinh tế, văn hóa, công nghệ, v.v. (Armstrong et al., 2012).

Chính trị và pháp lý

Cơ cấu chính trị và pháp lý ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ được áp dụng đúng đắn cho các chính sách của doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Như Fitness First hướng đến các yếu tố về sức khỏe và thể lực của mọi người, câu lạc bộ của họ cũng phải chịu sự ràng buộc của luật pháp địa phương và chính sách khu vực (Hui , 2011).

Về vấn đề này, cần có chính sách và tuân thủ luật chặt chẽ để có thể khai trương và hấp dẫn các câu lạc bộ mới và các chi nhánh mới sẽ được thành lập trong các khu vực khác nhau.

Kinh tế

Các hoạt động kinh tế cũng phải được kết hợp đúng đắn với điều kiện và định hướng của doanh nghiệp.

Bởi vì doanh nghiệp sẽ có nhiều các cơ hội phát triển kinh tế hơn trong quốc gia đó và đạt được nhiều thành tựu hơn khi có các hoạt động kinh tế hoàn hảo phù hợp với từng quốc gia được chọn, và phù hợp với các ảnh hưởng kinh tế toàn cầu.

Các câu lạc bộ Fitness First được coi là câu lạc bộ cao cấp và do đó chúng được mở tại các nơi người dân có sức mua cao đối với các sản phẩm và dịch vụ do câu lạc bộ cung cấp.

Văn hóa xã hội

Các khía cạnh văn hóa xã hội cũng là những lựa chọn quan trọng nhất và những khía cạnh này sẽ được làm nổi bật và trình bày rõ ràng trong các thông tin chuyên môn và thông tin cá nhân về tầng lớp xã hội của người dân.

Như đã nói ở bên trên, tầng lớp kinh tế xã hội A,B và C1 là những khách hàng tiềm năng nhất cho Fitness First.

Các khía cạnh văn hóa và xã hội đang thay đổi đã tạo điều kiện thuận lợi cho Fitness First vì xu hướng xã hội thay đổi khiến mọi người thường xuyên hướng tới các nhu cầu sức khỏe và thể lực.

Ở Vương quốc Anh, do tỷ lệ béo phì cao và tỷ lệ suy giảm sức khỏe tăng lên, các mục tiêu về sức khỏe và thể lực sẽ được người tiêu dùng tìm kiếm và nhận thức nhiều hơn.

Công nghệ

Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý doanh nghiệp của Fitness First. Đã có các thiết bị và sản phẩm khác nhau đã bị loại bỏ hoặc tích hợp trong các dịch vụ do Fitness First cung cấp.

Các câu lạc bộ sẽ được tích hợp với các thiết bị kỹ thuật mới nhất và cải tiến nhất để cung cấp cho mọi người các dịch vụ và các đề nghị phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng (Hui, 2011).

Nói theo cách khác, những tiến bộ trong công nghệ như sự tham gia của các phương tiện truyền thông xã hộicác phương tiện kỹ thuật số hoặc sự tích hợp MIS cũng cần phải có trong câu lạc bộ để có thể đưa ra và phát triển được một bối cảnh kinh doanh bền vững và có lợi hơn.

Môi trường

Cuối cùng, các khía cạnh môi trường của công ty sẽ được minh chứng và trình bày trong các ảnh hưởng và sự tiến bộ chuyên môn hóa trong hệ thống.

Công ty Fitness First có cơ hội và ý định tích hợp việc xem xét về vấn đề môi trường bên ngoài câu lạc bộ và các yếu tố môi trường sẽ được phát triển trong bối cảnh kinh doanh của các câu lạc bộ (Liu và Nie, 2011).

Các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ sẽ được áp dụng trong phạm vi thích hợp với môi trường, được tích hợp đúng với các tiêu chuẩn và hợp tác về vấn đề bảo vệ môi trường.

2. Các yếu tố vi mô

Bây giờ đến các yếu tố vi mô, những yếu tố này được sử dụng nhiều hơn trong các chiến lược kinh doanh.

Các yếu tố này là các yếu tố nội bộ để có thể đạt được sự nhận thức và các thông tin chi tiết về việc kinh doanh cho công ty.

Có các dịch vụ và chính sách riêng cho từng yếu tố. Các yếu tố này đó là: cách vận hành nội bộ, các bên liên quan, nhân viên, v.v. (Teece, 2010).

Người tiêu dùng

Những người tiêu dùng là những yếu tố vi mô quan trọng nhất bởi vì người tiêu dùng chính là người đã phác họa, hình thành nên các dịch vụ và sản phẩm mà sẽ được cung cấp bởi công ty.

Fitness First là một công ty dịch vụ và do đó, các dịch vụ thể dục và sức khỏe sẽ được cung cấp theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Marketing và quảng cáo nên được áp dụng và phát triển theo những nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng để thu hút được lượng tiêu thụ lớn hơn.

Nhân viên

Nhân viên là bộ mặt của một doanh nghiệp và họ cần phải được đào tạo và phải được xem như là các yếu tố nội bộ quan trọng nhất của các công ty.

Fitness First là câu lạc bộ thể hình và các dịch vụ sẽ được cung cấp bởi chỉ bởi các nhân viên, là những người đã được điều chỉnh thích hợp theo tầm nhìn và sứ mệnh của công ty (Dunn et al. , 2012).

Nếu cung cấp được các dịch vụ có tính bền vững và lĩnh hội được đúng ý muốn và mục tiêu đề ra, công ty sẽ có thể giữ chân và duy trì được người tiêu dùng của họ và để làm được điều này, các nhân viên đó sẽ phải được đào tạo và giới thiệu để hiểu rõ về chất lượng kinh doanh và dịch vụ trong công ty Fitness First.

Các nhà cung cấp

Các nhà cung cấp là những người cung cấp nguyên liệu thô cho công ty và trong trường hợp này, đó có thể là các công ty thiết bị hoặc các công ty dịch vụ khác mà có thể tích hợp trong các dịch vụ của Fitness First. Chúng phải được kết hợp đúng đắn với các dịch vụ chuyên dụng để đạt được chất lượng và sự liên hiệp kinh doanh cần thiết.

Các bên liên quan

Các bên liên quan là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của công ty.

Họ có thể là người tiêu dùng, các cổ đông, các nhân viên hoặc toàn xã hội.

Các hoạt động và bối cảnh kinh doanh phải có lợi cho các công ty và chúng sẽ phải được điều chỉnh và phát triển với sự chú ý toàn diện để đạt được các đề xuất kinh doanh có lợi và bền vững (Dunn et al., 2012).

Phương tiện truyền thông

Các khía cạnh truyền thông hoặc quảng cáo cũng rất quan trọng đối với một công ty dịch vụ như Fitness First.

Và đây là các yếu tố nhất thiết phải có để công ty có được nhiều khía cạnh tích cực hơn trong cộng đồng.

Sự chú ý tiêu cực từ truyền thông có thể làm giảm độ tin cậy và cơ hội của công ty, và các yếu tố truyền thông sẽ phải được duy trì và kết hợp hoàn hảo với các hoạt động kinh doanh của Fitness First (Yi, 2011).

Nhận thức và hành vi của người tiêu dùng về Fitness First:

Nhận thức và hành vi của người tiêu dùng sẽ được điều chỉnh và biên soạn hợp lý với dịch vụ và sự đạt được trong tương lai của công ty, sự nhận thức và phát triển của người tiêu dùng sẽ được điều chỉnh để hợp tác hoàn hảo với các mục tiêu của doanh nghiệp (Surujlal và Dhurup, 2012).

Nếu có bất kỳ khoảng cách nào giữa nhận thức và hành vi của người tiêu dùng với mục đích của doanh nghiệp, công ty có thể mất đi lượng tiêu thụ và công việc kinh doanh của mình.

1. Nhận thức của người tiêu dùng

Công ty Fitness First đã cố gắng tạo dựng nên bản thân với các khái niệm tiếp thị và định vị hiệu quả, và có thêm cả một số chiến lược mở rộng và phát triển thị trường đã được tiến hành và phát triển trong bối cảnh kinh doanh hiện tại.

Về mặt này, công ty Fitness First đã có được cơ hội và sự nghiên cứu để phát triển nhận thức của người tiêu dùng với các dịch vụ được cung cấp từ công ty. Công ty đã bắt đầu với các chiến lược và cơ hội trong việc thay đổi diện mạo thương hiệu với sự phát triển và nghiên cứu hoàn hảo các quy trình kinh doanh (Perreault, 2011):

Công ty đã xây dựng lại logo và tuyên ngôn thương hiệu (brand statement) và những thay đổi này sẽ được phát triển trong thị trường tiêu thụ với sự nhấn mạnh hơn vào triển vọng trong tương lai của công ty.

Fitness First đã không cố gắng trở nên cao cấp bằng cách tích hợp bể bơi hoặc các tài sản thêm khác nhưng họ đã cố gắng cung cấp các thiết bị phòng tập và dịch vụ tốt nhất cho người dùng với một phương pháp và sự nghiên cứu thích đáng.

Công ty đã cố gắng xem xét cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho người tiêu dùng với việc thiết lập việc quản lý và dịch vụ phù hợp, cùng với sự tư vấn và giúp đỡ từ các huấn luyện viên và nhân viên (Grant, 2010).

Công ty đã cố gắng tái định vị chính mình với hình ảnh là một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe và thể lực cao cấp và công ty Fitness First cũng đã cố gắng thiết lập một phân khúc kinh doanh chính xác trong thị trường đại chúng để đạt được các người tiêu dùng phù hợp.

2. Hành vi của người tiêu dùng

Tiếp theo, trong các đề xuất kinh doanh thì công ty cũng phải đạt được thành công về hành vi người tiêu dùng và những hành vi đó phải được phát sinh đúng đắn từ sự nhận thức của khách hàng và từ hình ảnh thương hiệu của công ty.

Các người tiêu dùng có những lựa chọn kỹ hơn về các vấn đề sức khỏe và thể dục được đáp ứng với việc cấu thành nên một thực thể kinh doanh riêng biệt (Wenjuan, 2012) thông qua việc thay đổi diện mạo thương hiệu, xây dựng lại logo và tuyên ngôn thương hiệu.

Người tiêu dùng và các phân khúc thị trường phải được cấu thành đúng đắn với các thông tin và dịch vụ đầy đủ, và do đó các chiến dịch tiếp thị và đổi thương hiệu là rất cần thiết cho công ty để đáp ứng được nhu cầu khó tính của khách hàng về việc lựa chọn một thương hiệu có sự chuyên môn hóa cao về lĩnh vực sức khỏe và thể lực.

Công ty đã cố gắng giới thiệu các tùy chọn về thể lực và sức khỏe như một phần tất yếu của lối sống cho người tiêu dùng và do đó họ đã cố gắng mang lại cái nhìn và cảm nhận tốt hơn cho thương hiệu.

Chiến lược Marketing Mix:

Chiến lược Marketing Mix (tiếp thị hỗn hợp) bao gồm các biến số marketing khác nhau như sản phẩm, giá cả, quảng cáo, địa điểm, quy trình, con người và bằng chứng vật lý (Armstrong et al., 2012).

Những khía cạnh này sẽ được tư vấn và trình bày chính xác trong phân khúc kinh doanh và chúng sẽ được thực hiện một cách đúng đắn với các mục tiêu marketing.

Có nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi công ty Fitness First.

1. Sản phẩm

Sản phẩm hấp dẫn nhất của công ty là dịch vụ hướng tới người tiêu dùng và những sản phẩm có liên quan đến các hoạt động về sức khỏe và thể dục của người tiêu dùng.

Có những câu lạc bộ thể dục đã được giới thiệu và đó chính là những sản phẩm chính của công ty (Chen et al., 2010). Ngoài ra, các lớp học yoga và lối sống cũng được kết hợp trong mục sản phẩm này.

2. Giá bán

Công ty đã cố gắng tiếp cận người dân bằng cách định một mức giá đáng kể nhưng cũng đã cố gắng duy trì chất lượng và số lượng dịch vụ với giải pháp định giá cao hơn.

Các chiến lược giá sẽ được thay đổi theo các mục tiêu của các phương diện khác nhau của công ty (Thompson, 2014).

3. Địa điểm

Địa điểm là nơi thực tế mà sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xem xét. Ở khía cạnh này, Fitness First đã cố gắng mở các câu lạc bộ ở khu vực chuyên nghiệp và cao cấp, nơi các nhóm mục tiêu được chọn có thể dễ dàng tiếp cận được. Ngoài ra công ty có mặt ở hơn 15 quốc gia và do đó Fitness First có sự hiện diện thích đáng ở các phương diện khác nhau.

4. Quảng cáo

Quảng cáo là một thuộc tính lớn và Fitness First đã tích lũy được các hoạt động quảng cáo khác nhau trong các dịch vụ của công ty.

Công ty đã cố gắng tích hợp với các phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số để nghiên cứu các khía cạnh kỹ thuật số và những phương tiện truyền thông khác được vận động trong các chương trình quảng cáo (Buhler và Nufer, 2012).

Fitness First cũng có chiến lược thay đổi thương hiệu và do đó logo, thiết kế và các mục tiêu cũng được thay đổi và những chiến lược thay đổi đó cũng được kết hợp trong các chương trình quảng cáo.

Công ty cũng là đối tác của Olympic và các sự kiện lớn khác, và điều này mang lại cho họ tính bền vững trong quảng cáo.

5. Quy trình

Quy trình này bao gồm sự nghiên cứu các phương pháp và cơ cấu khác nhau phối hợp cùng với các dịch vụ cung cấp bởi Fitness First. Các quy trình sẽ được nghiên cứu để hình thành nên ý thức cho người tiêu dùng để cung cấp cho họ các dịch vụ có lợi theo yêu cầu về sức khỏe và thể lực.

6. Con người

Con người ở đây là nhân viên và huấn luyện viên, là những người sẽ được nhắc đến khi nói về các dịch vụ sẽ được phê chuẩn và cung cấp trong Fitness First (Wenjuan, 2012). Những người này phải có đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm để hiểu được các mục tiêu khác nhau của doanh nghiệp và sau đó cân nhắc các dịch vụ phù hợp cho người tiêu dùng.

7. Bằng chứng vật lý (Physical Evidence)

Bằng chứng vật lý chủ yếu ở đây là các yếu tố vật chất của các dịch vụ và sản phẩm mà đã được nhắm đến và cung cấp cho người tiêu dùng cùng với sự chú ý đúng mức đến các mối quan tâm khác nhau về sức khỏe và thể lực. Các loại hình và tính năng của các trang thiết bị sẽ phải được thực hiện và duy trì một cách đúng đắn.

 

Khuyến nghị:

Công ty Fitness First đã có mặt trên thị trường thể dục thể thao và công ty đã cố gắng tích hợp và thực hành phân khúc lối sống trong các sản phẩm và dịch vụ mà được phát triển một cách đúng đắn. Trong khía cạnh này, công ty cũng đã mua lại và giành được các câu lạc bộ khác. Công ty đã cố gắng nhấn mạnh vào các tài sản hữu hình và vô hình đang sở hữu và có tạo ra được khoảng trống để có thể giới thiệu các dịch vụ chuyên sâu hơn cho người tiêu dùng. Công ty đặc biệt cân nhắc những người tiêu dùng cao cấp và các câu lạc bộ Fitness First được mở tại các khu vực cụ thể với sự hiện diện của người tiêu dùng có trong phân khúc (Thompson, 2014). Cũng có thể có khoảng trống để mở rộng thêm kinh doanh nếu công ty có ý định lấn sang thị trường đại chúng và có thể đa dạng hóa hơn với các thuộc tính sức khỏe và thể lực đối với thị trường tiêu thụ đại chúng.

Phần kết luận:

Có thể kết luận từ báo cáo được thảo luận ở trên rằng công ty Fitness First đã có mặt trong thị trường phân khúc về thể dục và lối sống và công ty đã có được được các phân tích đúng đắn với các mục tiêu và đề xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Murata, 2011). Công ty Fitness First đã thu hút triệt để được các lớp học và câu lạc bộ thể hình và những tổ chức đang hướng tới thị trường phân khúc này. Theo kịch bản kinh doanh hiện tại, các mục tiêu thị trường và định hướng thị trường cũng được xem xét lại, và công ty Fitness First đã đạt được các thay đổi trong chính sách marketing và thương hiệu (Thompson, 2014). Do đó, có những mục tiêu và định hướng kinh doanh phù hợp sẽ được hệ thống dựa trên các khuôn khổ lý thuyết khác nhau và các định hướng và mục tiêu này là nguyên nhân đã làm cho Fitness First trở thành câu lạc bộ sức khỏe thành công nhất.

 

Source: myassignmenthelp

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá